Homofón magyar szavak listája

Wikimédia-listaszócikk

Ez a lista homofón magyar szavakat sorol fel, azaz olyanokat, amelyek csak írásban különböznek, de kiejtésük (hangalakjuk) azonos. (Azokat a szavakat, amelyek írásmódja megegyezik, viszont kiejtésük eltér, homográfoknak nevezzük – ez a magyarban igen ritka –, az íráskép és kiejtés terén egybeeső, de eltérő jelentésű szavakat pedig homonimáknak hívjuk: mind közül ez a leggyakoribb eset a magyarban.)

A j és ly betű azonos kiejtése

szerkesztés
 • bolyt (hangyavárat) és bojt (fonalcsomó)
 • csukja (zárja) és csuklya (fejfedő)
 • estéje (alkonya) és estélye (ünnepélye)
 • fogjuk (megragadjuk) és foglyuk (madaruk vagy rabuk, ill. rágószervbeli üreg), ill. fogja/foglya
 • folyt (csorgott) és fojt (fullaszt)
 • fúrójuk (fúrószerszámuk) és fúrólyuk (fúrásnál használt lyuk)
 • gólya (madár) és gója (go nevű játéka)
 • hely (tér, elhelyezkedés) és hej (indulatszó)
 • sólya (hajótalpfa, saru) és sója (ízesítőszere)
 • súlyt (nehezéket) és sújt (üt)
 • szablya (fegyver) és szabja (vágja)
 • szipoly (gubacslégy) és szipoj (indiai katona)

Hasonló esetek:

 • boly (hangyaboly) és boy (szállodai alkalmazott), vö. Boly (szlovákiai település, ahol a kis- és nagybetű is különbözik)

Magyar szó és idegen írásmódú szó egybeeső kiejtése

szerkesztés
 • bankok (pénzintézetek) és Bangkok (Thaiföld fővárosa),
 • blúz (ruhadarab) és blues (zenei irányzat),
 • bután (szénhidrogén-vegyület), bután (buta módon) és Bhután (ázsiai ország),
 • (vegyület, fűszer) és show (előadás),
 • táj (vidék) és thai (thaiföldi),
 • gríz (dara) és Grease (pomádé).

Ha egy idegen szó meghonosodik a magyarban, írása is módosulhat a kiejtés szerint (AkH.12 203.), s ilyenkor valódi homonímia jöhet létre (homofónia és homográfia egyidejűleg), pl. parti (összejövetel, buli) és parti (part menti).

Kis és nagy kezdőbetű eltérésével

szerkesztés
 • Egyedi esetek, pl. japán és Japán, korán és Korán.
 • hold (bármely bolygó körül keringő égitest, ill. földterület) és Hold (a Föld körül keringő égitest); isten (számos vallás legszentebb alakjának mint funkciónak a neve) és Isten (a monoteista vallások konkrét isteni személye) – egy konkrét személy vagy tárgy elnevezése típusa, funkciója alapján
 • watt, röntgen stb. és Watt, Röntgen stb., személynevekből alakult mértékegységek
 • hírlap és Hírlap, csendélet és Csendélet, ars poetica és Ars poetica – egyedi és állandó címek, ha a megnevezett dolog saját nevéből születnek

A fenti altípusának nevezhetjük azokat, ahol a kis- és nagybetű eltérése mellett más íráskülönbség is megjelenik (vagy megjelenhet):

 • Személynevek: kovács, szabó, török, vörös, horvát stb. és Kovács/ts, Szabó, Török, Weöres, Horváth – foglalkozás- és népnevekből alakult személynevek

Kombinált esetek

szerkesztés
 • Köznevesült magyar tulajdonnevek: háryjános (nagyotmondó alak) és Háry János (az előbbi névadója), patópál (halogató ember) és Pató Pál – személyek nevéből alakult fogalmak (bár itt a kiejtésben is megjelenhet szünet formájában a szóköz)
 • Köznevesült idegen tulajdonnevek: makadám, rekamié, bordó stb. és névadóik, McAdam, Récamier, Bordeaux stb. – hely- és személynevekből alakult köznevek (lásd még a köznevesült jövevényszavak listáját)

Egyéb esetek

szerkesztés

Hasonulás, igazodás miatt:

 • szokd (meg) és szogd (írás)