Főmenü megnyitása

Horváth József Elek

költő, drámaíró

Horváth József Elek (Szombathely, 1784. február 13.Kaposvár, 1835. január 20.) költő, drámaíró, pedagógus; a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1833).

Horváth József Elek
Született 1784. február 13.
Szombathely
Elhunyt 1835. január 20. (50 évesen)
Kaposvár
Foglalkozása költő,
drámaíró,
pedagógus

PályájaSzerkesztés

Iskoláit Szombathelyen végezte. Ugyanott hallgatott hittudományt, de kilépett a püspöki szemináriumból és Győrött jogot tanult. A kőszegi kerületi táblánál tett vizsga után ügyész lett. 1827-ben tanítói pályára lépett és 1829-ben a kaposvári gimnázium igazgatója lett. A nyelv ügyében végzett tevékenységéért a Magyar Tudományos Akadémia 1833. november 15-én felvette levelező tagjai sorába.

Költeményei az Erdélyi Múzeumban (1815–1816.) és a Szépliteraturai Ajándékban (1826.) Cikkei a Tudományos Gyűjteményben (1819. XII. A nemzeti csinosodásról, 1825. III. Kazinczy által a m. verselésbe behozott elisiók eránt. 1826. I. Egyházi rendek intézete, 1829. I., II. Az iskolai nevelésről Magyarországon); a Sasban (III. 1831. Levelek a magyar insurgens barátjához, V. Gróf Sigrai József életírása, XI. 1832. Utazása Vasból Somogyba 1827., XII. és XIII. költemények, XIV. A magyarhon Tolnai gróf Festetich György árnyékának, XV. költ.); a Társalkodóban (1833. Egy külföldinek levele az arablovak tenyésztéséről Lengyeltótiban Somogyban, 1834. Figyelmeztetés a gyermeki kora fejlődésről).

MunkáiSzerkesztés

 • Nagym. és főt. Somogyi Leopold ő nagyságának, midőn a szombathelyi püspökségbe bé iktattatnék, ajánlja a szombathelyi nevendék-papság. (Költ., Szombathely, 1806)
 • Nagym. és főt. Somogyi Leopold ő nagyságának neve ünnepére áldozza a szombathelyi növendék papság. (Költ., Szombathely, 1806)
 • N. T. Horváth András téti plébános úr jeles verseire, melyeket a felkelő nemzethez, a buzogányos vitéz magyarokhoz intézett. (Költ., Szombathely, 1809)
 • A szombathelyi hymen. (Költ., Buda, 1812) Online
 • Mélt. Monyorókeréki gróf Erdődi Cajetán cs. k. kamarás ő nagyságának. (Költ., Szombathely, 1816)
 • Titus Amália ligetében. (Költ. gr. Sigrai Titus születésére. Szombathely, 1817) Online
 • A kötés napjára. (Költ. Hettyei János és Korcsmáros Fanni egybekelésére. Szombathely, 1817)
 • Főtiszt. Gyöngyösy Pál úr ő nagyságának, midőn a csornai és horpácsi türjei s jánoshidi egyesült prépostsági székébe beiktattatnék. (Költ. Szombathely, 1820)
 • A szombathelyi bölcselkedést hallgató két osztálybeli nemes ifjúságnak, mely a nemzeti csinosodást igaz lélekkel elő mozdítván, annak dicséretes példáit adta e. f. 1823. eszt. tartott próba tétele alkalmatosságával. (Szombathely)
 • Tek. Koltai Vidos Istvánnak Vas és Szula vármegyék táblabirájának, Kis-Zsennyei báró Sennyei Polixena kis-asszonynyal Kis-Bérett Vasvármegyében okt. 6. 1823. lött öszvekelésére. (Költ., Szombathely)
 • Az 1824 november 9-kén Szombathelyen tartatott ujító szék alkalmával választott Vas vármegye t. tiszti karának tiszteletére. (Költ., Szombathely) Online
 • Daphnis. Pásztori versezet... Böle András úr ő nagyságának szombathelyi püspökségébe e f. 1825. júl. 10. lött bé iktatása alkalmával mély tisztelete zálogául áldozza a szombathelyi város és tanács H. J. E. által. (Szombathely. 1825)
 • Szombathely évei. (Költ., Szombathely, 1825) Online
 • Beszéd a kaposvári kir. gymnasiumbeli nemes tanuló ifjúsághoz, melyet az iskolai törvények nov. 18. 1828. lett felolvastatása alkalmával mondott. (Buda, 1829)
 • Mélt. Kapos-Mérei Mérey Sándor úrnak, Somogyvármegye főispányi székének elfoglalása alkalmával. (Pest, 1832)
 • T. Sárdi Somsich Miklós úrnak, a haza egyik munkás atyjának dec. 6. 1833. (Költ., Kaposvár).

Kéziratban maradt több eredeti és fordított színműve (Németujvár ostroma, eredeti vitézi dráma öt felvonásban, bemutatták 1831. február 11-én Debrecenben; Batthyáni és fiai, színjáték négy felvonásban; Nevelés formálja az embert, vígjáték öt felvonásban, Stefani után ford.; Parola, vígjáték négy felvonásban, Spies után ford. Kézirataik a budapesti Nemzeti Színháznál.); Szombathely története, töredékesen; Magyar poetika; Ovidius Herodiáinak fordítása; Napkeleti szokások.

ForrásokSzerkesztés