Hunyadi Demeter

(?–1592) unitárius lelkész, püspök 1579-től

Hunyadi Demeter (? – 1592. július 6.) unitárius lelkész, erdélyi magyar unitárius püspök 1579-től haláláig.

Hunyadi Demeter
Az erdélyi unitáriusok püspöke
Született születési ideje nem ismert
Vajdahunyad
Elhunyt 1592. július 6.
Kolozsvár
Nemzetiség magyar
Püspökségi ideje
1579. július 2. – 1592. július 6.
Előző püspök
Következő püspök
Dávid Ferenc
Enyedi György

Bánfi-hunyadi származású volt és Kolozsvárott tanult Molnár Gergely evangélikus református tanító keze alatt; onnét ment Enyedre iskola-mesternek és János Zsigmond fejedelem költségén Paduában hét évig tanulta a bölcseletet. Visszajővén Erdélybe 1577-ben Dávid Ferenc Kolozsvárt rektorrá tette; annak helyébe pedig 1579. július 14. Blandrata által kineveztetett az unitáriusok főpapjává (püspök.) Jelen volt az 1568. évi gyulafejérvári disputáción, ahol a többi unitáriusokkal együtt a szent Háromság tana ellen harcolt.

Bod Péter szerint adott ki gyermekek számára a «Keresztségekről, hogy meg kell tartani az Ekklésiában (mivel ezelőtt két évvel egészen felhagytak és kiirtották volt ekklésiájokból a keresztséget)» és írt az «Ekklésiai Fenyítékről is, miképen kelljen annak kiszolgáltatnia»; azonban könyvészeti címeit nem adja, Horányi pedig latinul említi. Latin hőskőlteményét kiadta Heltai Gáspár, Historia Matthiae Hunnyadis... c. 1565-ben Kolozsvárt megjelent munkájában.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Dr. Gál Kelemen: A Kolozsvári Unitárius Kollégium története (1568-1900). II. köt. [Kolozsvár], Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet rt. nyomása, 1935
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János
  • Kelemen: Unitárius kislexikon. Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 1999
  • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub
  • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994
  • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav. bőv. kiad. [Bp.], Magyar Református Egyház Zsinati Irodája, 1977

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés