A IUCLID (ejtsd: [juklid, International Uniform ChemicaL Information Database) (Nemzetközileg egységesített kémiai információs adatbázis) egy szoftver, amelyet bárki – különösen vegyipari vállalatok és állami hatóságok – használhat kémiai anyagok belső tulajdonságaira és veszélyességére vonatkozó adatok gyűjtésére, tárolására, karbantartására és továbbítására.

A IUCLID-ot az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontján (JRC) belüli Egészség- és Fogyasztóvédelmi Intézetének (IHCP) volt Európai Kémiai Irodája tartja fenn és terjeszti ingyenesen.

Az 5-ös verzió (IUCLID5) fejlesztése befejeződött, 2007 óta ingyenesen elérhető mindenki számára. A IUCLID5 kulcsfontosságú eszköz a vegyipari vállalatok számára abban, hogy eleget tegyenek kötelességüknek a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló, a kémiai anyagok gyártására és használatára vonatkozó európai uniós rendeletnek.

TörténetSzerkesztés

IUCLID verziók 1-től 4-igSzerkesztés

 • 1993: Az első IUCLID a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló 79/93/EGK rendelet számára.[1]
 • 1999: A IUCLID az OECD HPV Programjának. ajánlott eszközévé válik.
 • 2000: Az aktív vegyi anyagok bejelentésére a IUCLID az előírt alkalmazás az EU biocid jogszabályában (1896/2000/EK rendelet[2]).
 • A IUCLID4-et jelenleg kb 500 szervezet használja világszerte (vegyipari vállalatok, EU-tagállamok illetékes hatóságai, az OECD titkársága, az US-EPA, a japán Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium és más szolgáltatók).

IUCLID5Szerkesztés

2003-ban, mikor nyilvánvalóvá vált, hogy a REACH-javaslatot előbb vagy utóbb elfogadja az Európai Unió, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy továbbfejleszti a IUCLID4-et és létrehoz egy új verziót, IUCLID5-öt, amit vegyipari vállalatok használhatnak annak érdekében, hogy eleget tehessenek a REACH által előírt kötelezettségüknek.

A REACH-et végül 2006. december 18-án fogadták el 1907/2006/EK rendeletként,[3] és 111. cikke megemlíti a IUCLID-ot, mint az adatok gyűjtésére, továbbítására szolgáló eszköz.

IUCLID5Szerkesztés

Adatforma és csereSzerkesztés

A IUCLID által tárolt és kezelt adatok kiterjednek a következő információkra:

 • A IUCLID használója (termelés helyei, kapcsolattartó személyek stb.)
 • A vállalat és partnerei által kezelt anyagok, azon belül:
 • keverékek,
 • kategóriák.

Az OECD és az Európai Bizottság megegyeztek egy közös XML formátumban (OECD Harmonized Templates) abból a célból, hogy az így tárolt információkat könnyen megoszthassák. IUCLID5 az első alkalmazás amely teljesen eleget tesz ennek a sok nemzeti és nemzetközi hivatal által elfogadott szabványnak.

Számos fél működött közre az OECD Harmonized Templates megalkotásában és felülvizsgálatában, többek között a BIAC, az OECD, az Európai Vegyipari Tanács (Cefic) és más testületek és hivatalok.

A IUCLID5 alkalmazási területeiSzerkesztés

Lokális IUCLID5 installációkat bárki használhat, hogy így releváns adatokhoz jusson és gyűjtsön kémiai anyagokról, tárolja azokat, gondozza azokat és másokkal kicserélje.

REACH dossziékSzerkesztés

Ha egy vállalkozás a REACH hatálya alá esik, akkor valamennyi releváns IUCLID5 adatot egy úgynevezett REACH-dosszié formájában exportálni tud és ezeket azután továbbítani tudja az Európai Vegyianyagügynökség (ECHA) számára.

Más felhasználási területekSzerkesztés

A IUCLID 5 adatformátum és a OECD Harmonized Templates kompatibilitásának köszönhetően a IUCLID5 adatok a REACH dossziékon túl is számos más célra (újra-)felhasználhatókká válhatnak. Az Európai Bizottság és a nemzetközi hivatalok közös IUCLID-projekt munkacsoportja ez idő szerint azon tanácskozik, hogy a IUCLID5 adatokat további, nem a REACH szabályozása alá eső területekre is kiterjesszék.

Törvényalkotási területek és programok, melyeken belül a IUCLID 5 adatok már ma is elismertek:

IUCLID5 kiterjed a biocidokra/peszticidekre is; ami annyit tesz, hogy azok az adatok, melyek egy anyagról a REACH előírásai szerint keletkeznek, relatív egyszerűen kiegészülnek a biocidokra/peszticidekre vonatkozó aspektusokkal és képesek megfelelni az EU Biocid-törvényben rögzített adatközlési kötelezettségeknek.

Rendelkezésre állásSzerkesztés

2007. június 13-a óta a IUCLID 5 installálását célzó állományok a IUCLID-honlapon keresztül ingyen rendelkezésére állnak az érdekeltek számára.

TechnológiaSzerkesztés

A IUCLID fejlesztése és telepítéseSzerkesztés

A IUCLID5 , mint felhasználás Java-bázisú és felhasználja a Hibernate-Framework szoftvert a Java perzisztencia (az adatbázisban rögzített adatok elérése) kezelésére. IUCLID 5 rendelkezik egy Java Swing Grafikus felhasználói felülettel (GUI) és különálló munkaállomásokra, vagy azok lokális hálózatára telepíthető.

A IUCLID5 telepíthető:

A IUCLID-rendszer által megkívánt minimum feltételekSzerkesztés

A IUCLID valamennyi modern PC-re telepíthető. Optimális működéséhez minimum 1 GB RAM szükséges.

JegyzetekSzerkesztés

 1. A Tanács 793/93/EGK rendelete (1993. március 23.) a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről, 2008. május 31-ig volt hatályban
 2. A Bizottság 1896/2000/EK rendelete (2000. szeptember 7.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdésében említett program első szakaszáról, 4. cikk
 3. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

További információkSzerkesztés

FordításSzerkesztés

 • Ez a szócikk részben vagy egészben az IUCLID című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.