Az időszaki kiadvány (periodika) olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely egymást követő részegységekből (számokból, füzetekből, kötetekből, évfolyamokból stb.) áll; ezeket rendszerint számozásuk, keltezésük, kronologikus vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg egymástól.

Az időszaki kiadvány legfontosabb fajtái szerkesztés

(az előállítás módjára való tekintet nélkül)

  • hírlapok (napilapok, hetilapok),
  • folyóiratok,
  • magazinok,
  • évkönyvek,
  • konferenciák időszakosan megjelent kiadványai,
  • időszakosan megjelenő adat- és címtárak, bibliográfiák, repertóriumok stb.,
  • időszakosan megjelenő egyéb kiadványok (jelentések, beszámolók, közlemények, tanulmánygyűjtemények, antológiák stb.),
  • sorozatok

Önálló időszaki kiadványnak kell tekinteni az olyan mellékleteket, különszámokat, amelyek saját állandó címmel, rendszerint saját szerzőségi adatokkal és önálló számozási adatokkal is rendelkeznek.

Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma az ISSN szám.

Online folyóirat keresők szerkesztés

Források szerkesztés