Ifjabb Arnobius (latinul: Arnobius Junior), (? – 451 után[1]) ókeresztény író.

Ifjabb Arnobius
Római Birodalom
Ókeresztény teológia
Élete
Született időpontja nem ismert
Elhunyt 451 után
Róma
Pályafutása
Fontosabb művei • A zsoltárok allegórikus magyarázata
• Conflictus Arnobii catholici cum Serapione Egyptio
• Praedestinatus
• Liber ad Gregoricum

Valószínűleg Észak-Afrikából származott, szerzetes volt, és a vandálok betörése elől menekült körülbelül 432-ben Rómába. Támadta a kegyelemről szóló szent ágostoni tanítást, tehát szemipelagiánusnak tekinthető.

A következő művei maradtak fennː

  • A zsoltárok allegórikus magyarázata (Commentarii)
  • Expositiunculae in evangelium
  • Scholionok a Máté-, Lukács- és János evangéliumból vett szövegekhez
  • Conflictus Arnobii catholici cum Serapione Egyptio – vita egy monofizita ellenféllel
  • Praedestinatus 3 könyvben – névtelenül maradt fenn III. Szixtusz pápa idejéből, de nyelvileg és tárgyilag rokon a zsoltármagyarázati művel. Az 1. könyv Szent Ágoston De haeresibusa nyomán 90 eretnekséget (az Ágoston-féle 88-at + a nesztoriánusokat és a predestinációt tanítókat) tárgyal. Szerinte az eretnekségek között az „az utolsó és a legnagyobb” a predestinációt tanítók tévelygése. A 2. könyv a kegyelemről és a predestinációról közöl értekezést, amelyet tévesen Szent Ágoston neve alatt terjesztettek. A 3. könyv támadja a 2. könyvben kifejtett gondolatokat
  • Liber ad Gregoricumaszketikus tartalmú vigasztaló irat egy boldogtalan házaséletű római arisztokrata úrnőhöz

Elképzelhető, hogy Arnobius hagiográfiai legendákat is írt.

JegyzetekSzerkesztés

  1. Altaner, i. m., 248. o.

ForrásokSzerkesztés

  • Altaner Bertold: Ókeresztény irodalomtörténet (Patrologia), Szent István Társulat, Budapest, 1947, 24. és 248–249. o.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés