A japigok ókori nép tagjai voltak, akik Apuliában (a mai Olaszország Puglia tartományának területén) éltek. Nemzeti önállóságukat egészen a Római Birodalom első korszakáig megőrizték, de később elgörögösödtek, majd elrómaiasodtak. Nyelvük, a messzáp nyelv az indoeurópai nyelvcsaládba tartozott, amiről több fennmaradt feliratuk tanúskodik. Hérodotosz és Sztrabón említi őket. Egyes római történészek salentinusoknak is nevezi őket.

Japigok

Törzseik:

ForrásokSzerkesztés

Ókori lexikon I–II. Szerk. Pecz Vilmos. Budapest: Franklin Társulat. 1902–1904.