Jezsuita Roma Szakkollégium

A szakkollégium Kispesten működik 45-50 fős létszámmal és az elsősorban roma, felsőoktatásban tanuló hátrányos helyzetű hallgatóknak nyújt magas színvonalú szakmai környezetet. Támogatja a tehetséges diákok kibontakozását, valamint az esélyegyenlőség megteremtését. A magasan felszerelt, de a kis létszámnak hála, családias környezetű intézmény hallgatói, ingyenes belső képzéseken és nyelvoktatáson vehetnek részt, és teljesítményüktől függően ösztöndíjban is részesülhetnek.

Jelenleg Hiba György SJ a kollégium lelkésze, és Szabóné dr. Kármán Judit a rektor.

A szakkollégium küldetéseSzerkesztés

A Jezsuita Roma Szakkollégiumnak (JRSZ) alap pillére a keresztény alapokra, és jezsuita hagyományokra épülő értékrendszer. Kiemelten fontos szerepet kap, azt egymáshoz való tiszteletteljes odafordulás, segítség, és elfogadás a hallgatók között.

A szakkollégium célja, egyrészt az egyének tehetségeinek kibontakoztatása, illetve a társadalmi igazságosság szeretetére nevelés, valamint az ezért való tenni akarás motiválása. A hallgatók a kollégium nyújtotta, ingyenes szakmai képzéseket az egyéni tanulmányaik során fel tudják használni.

Az ország többi roma szakkollégiumával együtt vallják, hogy az intézményeikben együtt lakó és tanuló közösség sikeres együttélési modellként példát mutathat társadalmunkban, ezért programjaikon olyan nem roma fiatalokat is várnak, akik hasonlóan hátrányos helyzetből érkeznek, és tiszteletet tanúsítanak a cigányság értékei iránt.

Szakmai programok keretében lelkiségi, romológiai, közismereti képzéseket nyújt a JRSZ diákjai számára. A kurzusokon kívül nyelvtanfolyamokkal, tréningekkel, közösségi vitaestekkel és kulturális programokkal segítik a diákokat abban, hogy minél szélesebb körű ismeretek és az életben való sikeres helytálláshoz szükséges kompetenciák birtokában, kritikai gondolkodással és egészséges roma-magyar identitástudattal léphessenek majd ki a munkaerőpiacra.

Tanulmányi RendszerSzerkesztés

A kollégium hallgatói számára a tanulmányi tevékenységeik összevontan, havonta egy tanulmányi hétvégén, tömbösítve kerül megrendezésre. A tanulmányi hétvége alatt több modulba tartozó kötelező és kötelezően választható kurzusok közül lehet választani, melyeken a kollégisták a hétvége folyamán vehetnek részt. Egy egyetemi félévben összesen 4 tanulmányi hétvége kerül megrendezésre. Egy tanulmányi hétvége alkalmával körülbelül 3 egyetemi órának megfelelő terjedelmű előadáson vehetnek részt a hallgatók kurzusonként.

A hallgatók tanulmányai a kollégiumon belül két nagyobb blokkra osztható.

Junior SzakkollégistákSzerkesztés

A kollégiumi hallhatók felvételt követően, tagságuk első négy félévében a képzési rendszer kötelező elemein, vagyis a kötelező kurzusokon és készségfejlesztő tovább képzéseken vesznek részt. Ezen kurzusok elvégzése minden aktív hallgató számára kötelezően előírt. A kötelező kurzusok elvégzése után, általában a junior képzés utolsó félévében az úgynevezett „junior dolgozat” sikeres prezentálása zárja az első képzési blokkot.

A kötelező kurzusok 3 fő ismeretkörre épülnek:

  • cigány-magyar identitás kapcsolata
  • spirituális jellegű
  • közismereti, általános műveltségi tudást gyarapító

Junior képzést végzett SzakkollégistákSzerkesztés

A junior képzést sikeresen elvégzett (senior) szakkollégisták a szakmai team által koordinálva, mindenki saját érdeklődési körének megfelelő, tudásukat, készségeiket leghatékonyabban bővítő, hallgatók által választott workshopon vesznek részt. Félévenként egy workshopon kötelező a részvétel, de igény szerint többre is el lehet látogatni. A workshopon végzett munkájukat a kollégisták, egy közösen megalkotott produktum prezentálásával igazolják, amit a workshop oktatója írásban értékel, és osztályoz a féléves teljesítmény függvényében.

ForrásokSzerkesztés