A jogorvoslat az alkotmányjogban, valamint az eljárásjogokban használt gyűjtőfogalom minden olyan kérelem megnevezésére, amelyben azt kérik, hogy egy jogszabály alapján hozott döntést változtassanak meg. A jogorvoslat megengedhetőségére, elnevezésére és főbb szabályaira vonatkozó rendelkezéseket a vonatkozó jogszabályok állapítják meg.

A jogorvoslathoz való jog az Alaptörvény XXVII. Cikk (6) és (7) bekezdéseiben foglalt alkotmányos jog.

A rendes és a rendkívüli jogorvoslatok között az a különbség, hogy míg a rendes jogorvoslattal nem jogerős döntés támadható meg, jogerős döntéssel szemben csak jogszabály engedhet rendkívüli jogorvoslatot.

A jogorvoslatok közé tartozó, ám azoknál szűkebb csoport tagjai az ú.n. perorvoslatok, amelyek csak bírósági eljárásokban alkalmazhatók.

A kérelmek elnevezései szerkesztés

A jogorvoslat gyűjtőfogalma alá tartozó kérelmek konkrét elnevezéseit a vonatkozó jogszabályok különféleképpen határozzák meg. Ezek közé tartozik:

A perorvoslatok szerkesztés

A perorvoslatok két fajtája a rendes perorvoslat és a rendkívüli perorvoslat.

Rendes perorvoslat a fellebbezés. Rendkívüli perorvoslat a perújítás.

A jogorvoslati jogosultság szerkesztés

Ha a törvény kivételt nem tesz, jogorvoslatnak van helye a határozatok, intézkedések ellen illetőleg az intézkedések elmulasztása miatt. Erről a jogáról ugyanakkor az eljárás alá vont személy írásban lemondhat.

Források szerkesztés

  • Bíró Endre: Jogi szótár. 227-228. old.

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés