Képlet

A képlet több tudományágban használt fogalom.

Kémiában

szerkesztés

Egy vegyület alkotórészeinek leírására szolgáló módszer. A vegyületet alkotó elemek vegyjeleinek és az alkotó atomok darabszámának leírása.

Például: A víz két hidrogénatomból és egy oxigénatomból áll. Ezt képlettel H2O-ként írjuk.

A kénsav képlete: H2SO4. Ez azt jelenti, hogy a kénsav két hidrogén- (H), egy kén- (S) és 4 oxigénatomból (O) felépülő molekula.

Matematikában és természettudományokban

szerkesztés

Valamely törvényszerűség leírása matematikai szimbólumokkal.

Például a kör kerületének "képlete":

K=2·r·π

A matematikai képletekben a szorzás jelét általában nem szokás kiírni, így a képlet röviden:

K=2rπ

Ebben a képletben a

  • "K" jelöli a kör kerületét
  • "r" a kör sugarát
  • "π" pedig egy matematikai állandó, amely irracionális szám, közelítő értéke 3,14159.

A botanikában

szerkesztés

További információk

szerkesztés