Közép-európai flóraterület

A közép-európai flóraterület az északi flórabirodalom (Holarktisz) tizenkét flóraterületének egyike. Átfogja a kelet-európai lombelegyes fenyveseket és a közép-európai lombos erdőket az eurázsiai–boreális flóraterület és a Mediterráneum között. A mediterrán, atlanti és kontinentális kölcsönhatások aránylag gazdag flórát hoztak létre.

A Kárpát-medencében és környékén az alábbi, erdészetileg fontos flóratartományokat különböztették meg:

A szubmediterrán flóraterület Illiricum flóratartománya és a Pannonicum határvonala nem egyértelmű; egyes szerzők a Dél-Dunántúlt az Illiricumba számítják. Mások csak a Zákány-őrtilosi-dombvidéket és a Villányi-hegységet sorolják az Illiricumhoz, mint afféle szigeteket a Pannonicumban.

ForrásokSzerkesztés