Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) 2007. január 1-je és 2016. december 31. között fennállt, a Belügyminisztériumot vezető miniszter irányítása alá tartozó, a feladat- és hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben hatósági jogkörrel felruházott, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv volt.

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Alapítva 2007. január 1.
Megszűnt 2016. december 31.
Típus központi hivatal
Jogutód Belügyminisztérium (2017. január 1. – )
Székhely 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.
elnök Ignácz István
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala weboldala

TörténeteSzerkesztés

A KEKKH közvetlen jogelődei az idők során a feladatok hatékonyabb és egyszerűbb ellátása érdekében több átalakuláson mentek keresztül. Az Állami Népességnyilvántartó Hivatal (ÁNH) 1993-tól Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal (OSZH), majd 1995-től a BM Választási és Informatikai Főosztály feladataival kiegészítve BM Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal (KÖNYV) néven működött tovább.

A másik korábbi jogelőd a BM Adatfeldolgozó Hivatal (BM AH), a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztató Csoportfőnökség Rendszerfejlesztő és Gépi Adatfeldolgozó Osztályának utódintézménye. A BM Adatfeldolgozó Hivatal, valamint a BM Állampolgársági Főosztályának Anyakönyvi és Névváltoztatási Osztályával kiegészített BM Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal alkotta az 1999. március 1-jén felálló új szervezetet, a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalt (BM KANYVH).

2007. január 1-jétől a BM KANYVH, valamint a beolvadással megszűnt BM Távközlési Szolgálat illetve a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal általános jogutódjaként a közigazgatási szerv Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) néven folytatja működését. (2010. augusztus 31-én a korábbi Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal kivált a hivatalból és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz került.)

FeladataiSzerkesztés

A KEKKH állami feladatként ellátandó alaptevékenységét, rendeltetését a vonatkozó jogszabályok, valamint az alapító okirat[1] határozta meg a következők szerint:

 • Közreműködik az elektronikus közigazgatás koncepcióban megfogalmazott kormányzati stratégiai célok megvalósításában;
 • a közigazgatási informatikával, illetve a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésével összefüggő feladatai körében ellátja a rendeletben meghatározott feladatokat;
 • ellátja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv feladatait és a személyazonosító igazolvány kiadásával és nyilvántartásával összefüggő – a hatáskörébe utalt – feladatokat;
 • ellátja a közúti közlekedési nyilvántartó központi hatóság feladatait, továbbá a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról és a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványainak kiadásával összefüggő feladatokat, valamint elsőfokú hatósági jogkörben eljárva végzi a külföldről származó használt járművek származás-ellenőrzését, illetve a járművek előzetes eredetiségvizsgálatát;
 • ellátja a bűnügyi nyilvántartó szerv feladatait, elsőfokú hatósági jogkörben eljárva elbírálja a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmeket és a bűnügyi előélet igazolására hatósági erkölcsi bizonyítványt ad ki;
 • ellátja a védelmi programban részt vevő személy nyilvántartásba vételével és személyes adatainak kezelésével összefüggő feladatokat;
 • ellátja az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartását vezető szerv feladatait;
 • ellátja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényeket nyilvántartó szerv feladatait;
 • ellátja a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv feladatait.
 • ellátja a központi útiokmány-nyilvántartó szerv, valamint a nemzeti aláírás-hitelesítő hatóság feladatait, valamint a magán-, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevél, továbbá a legfeljebb 1 évig érvényes ideiglenes magánútlevél és a határátlépési igazolvány kiállításával, illetőleg visszavonásával kapcsolatos hatósági feladatokat;
 • ellátja a magyar igazolványt és magyar hozzátartozói igazolványt nyilvántartó szerv feladatait, valamint – országos illetékességgel – a magyar igazolvány és magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával, cseréjével és visszavonásával összefüggő elsőfokú hatósági feladatokat;
 • végzi a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló jogszabályokban meghatározott adatkezelői és adatfeldolgozói feladatokat;
 • ellátja az ügyfélkapu-regisztrációval kapcsolatos feladatokat, továbbá biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét, valamint az elektronikus közszolgáltatásokhoz való hozzáférést és elektronikus tájékoztató szolgáltatást működtet;
 • ellátja a jogszabályokban meghatározott frekvenciagazdálkodással összefüggő feladatokat;
 • az egységes digitális rádiótávközlő rendszerről, valamint a zártcélú távközlő hálózatokról szóló jogszabályok alapján ellátja a rendeletben meghatározott telekommunikációs és hálózatfenntartási feladatokat;
 • közreműködik a törvényi felhatalmazás alapján történő titkos információgyűjtés technikai lebonyolításában és a nyomozati jogkörrel rendelkező szervezetek részére történő információszolgáltatásban;
 • országos illetékességgel szakmailag irányítja a körzetközponti feladatok ellátására kijelölt települési jegyzők okmányirodai feladatainak ellátását, felügyeli a hatósági tevékenységet, gondoskodik a központi adatkitöltésű okmányok előállításáról, nyilvántartásáról, előkészíti azok kibocsátásával kapcsolatos intézkedéseket, működteti a Központi Okmányirodát;
 • biztosítja az okmányirodák feladatainak ellátásához a rendeletben meghatározott technikai eszközöket;
 • ellátja az N.SIS Hivatal a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről szóló jogszabályban meghatározott feladatokat;
 • ellátja a Schengeni Végrehajtási Egyezmény jelzéselhelyezéssel összefüggő feladatait;
 • az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről jogszabálynak megfelelően működteti az anyakönyvi szolgáltató alrendszert;
 • ellátja a választások és népszavazások előkészítésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a Nemzeti Vízum- és Okmánybizottság igazgatási és adminisztratív feladatait (NVOB-titkárság);
 • ellátja az Európai Unió rendszereivel, valamint a harmadik országok hatóságaival való információcserét;
 • mindenkor gondoskodik a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezések betartásáról, továbbá biztosítja a kezelésében levő közérdekű adatok nyilvánosságát, továbbá a hatályos jogszabályok alapján a kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételét;
 • ellátja a rendeletben meghatározott, valamint a külön jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.
 • Ellátja a Központi Szabálysértési Nyilvántartás felállításával és vezetésével kapcsolatos feladatokat.

Működésének jogi háttereSzerkesztés

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, a létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006.(XII.23.) Korm. rendelet[2] alapján 2007. január 1-jén alakult meg. A KEKKH a költségvetési működés folytonossága érdekében a beolvadással megszűnt Belügyminisztérium Távközlési Szolgálat és a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal feladatainak átvételével a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal bázisán alakult meg, és ezen hivatalok általános jogutódja.

Az 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozat Archiválva 2020. november 19-i dátummal a Wayback Machine-ben[3] értelmében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2016. december 31. napjával a Belügyminisztériumba történő beolvadással megszűnt.

A szervezet felépítéseSzerkesztés

A KEKKH élén a Belügyminisztériumot vezető miniszter által kinevezett elnök, dr. Ignácz István áll, aki egy személyben felelős a hivatal törvényes működéséért, a hatékony, eredményes és szakszerű feladatellátásért.

Az elnök a hivatalt elnökhelyettesek, főosztályvezetők és osztályvezetők segítségével irányítja.

A KEKKH Budapesten több telephelyen működik. Ezek közül néhány:

Telephely Cím
Székhely 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.
Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság 1097 Budapest, Vaskapu utca 30.
Személyes Ügyfélszolgálat 1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112.

JegyzetekSzerkesztés

További információkSzerkesztés