Különbségsorozat

Egy véges vagy végtelen (an) = (a1, a2, a3, …) (szám)sorozat különbségsorozatának nevezzük azt a (dn) sorozatot, melynek n-edik tagja:

dn = Δan = an+1-an,

ahol n>0 természetes szám.[1] Vagyis a különbségsorozat első tagja az eredeti sorozat második és első tagjának különbsége, második tagja az eredeti sorozat harmadik és második tagjának különbsége, s.í.t.

A különbségsorozat fogalma a fenti módon értelmezhető, általánosítható tetszőleges kvázicsoport elemeiből képezett sorozatokra is.

PéldákSzerkesztés

Képezzük a négyzetszámok N sorozatának – tehát Nn := (1, 4, 9, 16, 25, … n2, …) – különbségsorozatát:

 1. ΔN1 = N2-N1 = 4-1 = 3;
 2. ΔN2 = N3-N2 = 9-4 = 5;
 3. ΔN3 = N4-N3 = 16-9 = 7;
 4. ΔN4 = N5-N4 = 25-16 = 9;
 5. s.í.t. …
 6. általában: ΔNn = Nn+1-Nn = (n+1)2-n2 = (n2+2n+1) – n2 = 2n+1

azaz a négyzetszámok sorozatának különbségsorozata az egynél nagyobb páratlan számok sorozata.

További példák (rendre az 1 értéket felvevő konstans sorozat, a pozitív egészek, a páros számok, a tíz többszörösei, a négyzetszámok, a kettő- és a háromhatványok sorozatainak különbségsorozata):

  s.: 1  1  1  1  1 …
 k.s.:  0  0  0  0  …
  s.: 1  2  3  4  5 …
 k.s.:  1  1  1  1  …
  s.: 2  4  6  8  10 …
 k.s.:  2  2  2  2  …
  s.: 10  20  30  40  50 …
 k.s.:  10  10  10  10  …
  s.: 1  4  9  16  25 …
 k.s.:  3  5  7  9  …
  s.: 2  4  8  16  32 …
 k.s.:  2  4  8  16  …
  s.: 3  9  27  81   243 …
 k.s.:  6  18  54  162  …

Tételek, alkalmazásokSzerkesztés

Rekurzív jellegű általános összefüggésekSzerkesztés

A különbségsorozat definíciója szerint Δan = an+1-an minden n>0-ra. Ezért tetszőleges (an) sorozatra érvényes a következő, rekurzív jellegű összefüggés:

an+1=an+Δan

Kiindulva ebből, rekurzív jellegű képletből, írjuk fel rendre a sorozat tagjait a következő sorozatos behelyettesítéseket alkalmazva:

 • a2 = a1a1;
 • a3 = a2a2 = (a1a1)+Δa2 = a1+(Δa1a2);
 • a4 = a3a3 = [a1+(Δa1a2)]+Δa3 = a1+(Δa1a2a3)
 • s. í. t. …

Hasonlóan haladva és teljes indukcióval bizonyíthatóan,

 • an = a1a1a2+ … +Δan-1, tömörebben  .

Algebrai tulajdonságokSzerkesztés

Két, valamely csoport elemeiből álló sorozat összegének és különbségének különbségsorozata a különbségsorozatok összege:

Δ(a±b)n = Δan±Δbn,

hiszen Δ(a±b)n = (a±b)n+1±(a+b)n) = (an+1±bn+1)-(an±bn+1) = (an+1-an)±(bn+1-bn) = Δan±Δbn.

Egy R félgyűrű felett értelmezett sorozat skalárszorosának (elemszeresének) (α∈R) különbségsorozata az eredeti sorozat különbségsorozatának számszorosa:

Δα(an) = α(Δan),

hiszen Δαan = (αa)n+1-(αa)n = α·an+1-α·an = α(·an+1-·an) = α(Δan).

Sorozatok kategorizálásaSzerkesztés

 • Egy számsorozat akkor és csak akkor konstans, ha különbségsorozata minden tagja 0. Egy másik elnevezés: nulladrendű számtani sorozat.
 • Egy számsorozatot számtani sorozatnak nevezünk, ha különbségsorozata állandó (konstans) sorozat. Egy másik elnevezés: elsőrendű számtani sorozat. Az elsőrendű számtani sorozatok különbségsorozata tehát nulladrendű számtani sorozat.
 • Egy számsorozatot n-edrendű számtani sorozatnak nevezünk, ha nulladrendű számtani sorozat (n=0), vagy ha különbségsorozata n-1-edrendű számtani sorozat (n>0). Ezek épp azok a számsorozatok, melyek i-edik tagja egy legfeljebb n-edfokú egyhatározatlanú polinom határozatlanjának helyébe i-t helyettesítve adódik (ai = α01i+…+αnin).

ÁltalánosításokSzerkesztés

Egy (an) sorozat különbségsorozatának különbségsorozata az eredeti sorozat másodrendű különbségsorozata (jele Δ2(a)n). Hasonlóan definiáljuk a magasabbrendű különbségsorozatokat: egy sorozat k+1-edrendű különbségsorozata a k-adrendű különbségsorozatának különbségsorozata (jele Δk(a)n).

HivatkozásokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. Ha adott két számsorozat, (an) és (bn), akkor ezek különbségsorozatának szokás nevezni az (an-bn) sorozatot is. A „különbségsorozat” ezen homonim használata ugyanakkor ritkábban fordul elő és kevésbé jelentős.