A kőrises égerláp (Fraxino pannonicae-Alnetum) az égeres láperdőre emlékeztető növénytársulás.

Előfordulása, elterjedéseSzerkesztés

A Kárpát-medencében a társulás reliktum jellegű; főleg az ősi, Duna-völgyi tőzegesekben, illetve a turjánvidékeken fordul elő. A lecsapolások eredményeképpen nagyon visszaszorult; maradványai a Duna–Tisza közén és Belső-Somogyban figyelhetők meg.

Jellemző növényeiSzerkesztés

Lombkoronaszintjében – amint ezt a társulás neve is mutatja – a magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) és az enyves éger (Alnus glutinosa) dominál.

Aljnövényzetében gyakori a szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana).

A tócsákban, időszakos elöntésekben tenyésző fajok:

ForrásokSzerkesztés

  • Környezet- és Természetvédelmi Lexikon I. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002. p. 614. ISBN 963-05-7847-6