Kamara

üzleti vagy szakmai szervezet

A kamarák egyfajta köztestületek amelyeket törvény alapján, választással a gazdálkodó szervezetek hoznak létre. Feladatuk, hogy önkormányzaton alapuló működésükkel a törvénynek, más jogszabályoknak és alapszabályuknak megfelelően előmozdítsák a gazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését.

Kamarák lehetnek Magyarország területén székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezetek, a kereskedelmi és iparkamara, valamint – az érdek-képviseleti jogok gyakorlása tekintetében – gazdasági érdek-képviseleti szervezetek. Ezen három kategóriát ismeri a magyar jogrendszer.

További információk

szerkesztés