Karbonát- és rokon ásványok

ásványosztály

A karbonát- és rokon ásványok képezik az ásványrendszertani osztályozás egy ásványosztályát, amelybe a karbonát és nitrát anion alapú ásványok tartoznak. Egyes osztályozások ide sorolják a borátokat is, azonban ezeket a legelterjedtebb rendszerezés, a Nickel–Strunz-ásványrendszertan legújabb változata önálló ásványosztályba sorolja.

Kalcit
Sziderit

Előfordulásuk szerkesztés

A karbonátok a természetben igen elterjedtek. A CO2−3-ion főleg két vegyértékű kationokkal (Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Ba, Sr, Pb) vegyül, a 3 vegyértékű fémek karbonátjai ritkábbak. A legismertebb karbonátásvány a kalcit (CaCO3), mely a tengerek fenekén rakódik le vastag rétegben. Az így létrejövő üledékes kőzet a mészkő, amely nagy nyomás hatására márvánnyá alakul. A kalcium-karbonátban a kalcium melegvizes oldatok hatására más fémionokra ( Mg, Fe, Mn… ) cserélődhet, dolomitot (CaMg(CO3)2), szideritet (FeCO3), rodokrozitot (MnCO3) képezve. A borátok és nitrátok jóval csekélyebb mennyiségben vannak jelen a természetben.

Jellemzőik szerkesztés

A karbonátok esetében a CO2−3-ion főleg közepes vagy nagy rádiuszú, kétértékű kationokkal kapcsolódik. Ezek a Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Ba, Sr, Pb. A kisebb méretű, három vegyértékű fémek ritkábbak és rendszerint egyéb fémekkel együtt épülnek be víztartalmú vegyületekbe. A négy- és ötvegyértékű fémeknek nincsenek karbonátjai. A vízmentes karbonátok keménysége 3 és 5 között van. Vízben csak egyes kis vagy nagy kationú, főleg OH-t tartalmazó, valamint víztartalmú karbonátok oldódnak. Minthogy átmeneti jellegű kationok is részt vehetnek a rácsfelépítésben, egyes karbonátok színesek, a többiek színtelenek, esetleg allokromásak.

A nitrátok közül a legfontosabbak a Na és K vegyületei. Vízben könnyen oldódnak, kis keménységűek, a legerősebben ionos, azaz sótermészetű vegyületek. Különösen sivatagi vidékeken gyakori bepárlási képződmények, evaporitok formájában.

A borátok sajátos kristálykémiai csoportot alkotnak. Rendszerezésükkor figyelembe kell venni a bór koordinációs sajátságait, a komplexgyök-képzés variációit, s e szerkezetekben az esetleges OH- és H2O-tartalom helyét, ill. helyezkedését is. A bór az oxigénnel egyrészt – a rezonanciakötésű CO, és NO, mintájára – BO3-csoportot alkot, másrészt az SiO4 és GeO4-hez hasonlóan tetraéderes [BO4]-komplexet tart össze. Három vegyértékű fémek (Al) borátjai állékonyak, keménységük nagy (5-6).

Vízben csak egyes (OH)-tartalmú ásványok oldódnak. A nitrátok vízben könnyen oldódnak, kis keménységűek, erősen sótermészetűek. A borátok állékonyabbak, csak az (OH)-tartalmú vegyületek oldódnak vízben.

Rendszerezésük szerkesztés

A Dana-féle rendszer szerkesztés

A hagyományos Dana-féle rendszerezéstől eltérően az új rendszer 16 osztályra bontja a karbonátok, nitrátok és borátok ásványosztályát. Ebből hat osztály karbonátos, három osztály nitrátos, három osztály jodátos, négy osztály pedig borátos vegyületeket tartalmaz:[1]

 • V - 13 Karbonátok
 • V - 14 Vízmentes karbonátok
 • 14.1 A+CO3 felépítésű vízmentes karbonátok
 • 14.2 A+B++(CO3)2 felépítésű vízmentes karbonátok
 • 14.3 A+2B++(CO3)2
 • A+2B++2(CO3)4
 • V - 15 Víztartalmú karbonátok
 • 15.1 A+(XO3)·x(H2O) víztartalmú karbonátok
 • 15.2 A+mB++n(XO3)p·x(H2O), (m+n):p>1:1) víztartalmú karbonátok
*15.3 A+mB++n(XO3)p·x(H2O), (m+n):p = 1:1 víztartalmú karbonátok U, Th, Zr, Y tartalommal
*15.4 Víztartalmú karbonátok
 • V - 16a Karbonát-hidroxilok vagy halogének
 • 16a.1 Bastnasit/Shynchysit/Parasit csoportok
 • 16a.2 (AB)3(XO3)2 karbonát-hidroxilok vagy halogének
 • 16a.3 (AB)2(XO3) karbonát-hidroxilok vagy halogének
 • 16a.4 (AB)5(XO3)2 karbonát-hidroxilok vagy halogének
 • 16a.5 Változó összetételu" karbonát-hidroxilok vagy halogének
 • V - 16b Karbonát-hidroxilok vagy halogének
 • 16b.1 (A)m(B)n(XO3)pZq ahol (m+n):p=1:1 karbonát-hidroxilok vagy halogének
 • 16b.2 (A)m(B)n(XO3)pZq·x(H2O), ahol (m+n):p=3:2 karbonát-hidroxilok vagy halogének
 • 16b.3 AmBn(XO3)pZq·x(H2O), (m+n):p = 2:1 karbonát-hidroxilok vagy halogének
 • 16b.3.1.1 Artinit Mg2(CO3)(OH)2·3(H2O)
 • 16b.3.1.2 Klórartinit Mg2(CO3)Cl(OH)·3(H2O)
 • 16b.3.2.1 Otwayit Ni2(CO3)(OH)2·(H2O)
 • 16b.3.3.1 Kamotoit-(Y) (Y,Nd,Gd)2U4(CO3)3O12·14.5(H2O)
 • 16b.4 (A)m(B)n(XO3)pZq·x(H2O), ahol (m+n):p=8:1 karbonát-hidroxilok vagy halogének
 • 16b.5 Változó képletu" karbonát-hidroxilok vagy halogének
 • 16b.6 Karbonát-hidroxilok vagy halogének
 • 16b.6.1 Sjorgrenit-Hidrotalcit csoport (Sojogrenit alcsoport: hexagonális)
 • 16b.6.1.1 Manasseit Mg6Al2(CO3)(OH)16·4(H2O)
 • 16b.6.1.2 Barbertonit Mg6Cr2(CO3)(OH)16·4(H2O)
 • 16b.6.1.3 Sjogrenit Mg6Fe2(CO3)(OH)14·5(H2O)
 • 16b.6.1.4 Zaccagnaite Zn4Al2(OH)12(CO3)·3(H2O)
 • 16b.6.2 Sjorgrenit-Hidrotalcit csoport (Hidrotalcit alcsoport: romboéderes)
 • 16b.6.2.1 Hidrotalcit Mg6Al2(CO3)(OH)16·4(H2O)
 • 16b.6.2.2 Stichtit Mg6Cr2(CO3)(OH)16·4(H2O)
 • 16b.6.2.3 Piroaurit Mg6Fe2(CO3)(OH)16·4(H2O)
 • 16b.6.2.4 Desautelsit Mg6Mn2(CO3)(OH)16·4(H2O)
 • 16b.6.3 Sjorgrenit-Hidrotalcit csoport (Hidrotalcit alcsoport: romboéderes)
 • 16b.6.3.1 Reevesit Ni6Fe2(CO3)(OH)16·4(H2O)
 • 16b.6.3.2 Takovit Ni6Al2(OH)16(CO3,OH)·4(H2O)
 • 16b.6.3.3 Comblainit Ni6Co2(CO3)(OH)16·4(H2O)
 • 16b.6.4.1 Quintinit-2H Mg4Al2(OH)12CO3·4(H2O)
 • 16b.6.4.2 Quintinit-3T Mg4Al2(OH)12CO3·4(H2O)
 • 16b.6.4.3 Caresit Fe4Al2(OH)12CO3·3(H2O)
 • 16b.6.4.4 Charmarit-2H Mn4Al2(CO3)(OH)12·3(H2O)
 • 16b.6.4.5 Charmarit-3T Mn4Al2(CO3)(OH)12·3(H2O)
 • 16b.7 Karbonát-hidroxilok vagy halogének

 • V - 17 Összetett karbonátok
 • V - 18 Egyszeru" nitrátok
 • V - 19 Nitrát-hidroxilok vagy halogének
 • V - 20 Összetett nitrátok
 • V - 21 Vízmentes és víztartalmú jodátok
 • V - 22 Jodát-hidroxilok vagy halogének
 • V - 23 Összetett jodátok
 • V - 24 Vízmentes borátok
 • 24.1 (A)2XO4 vízmentes borátok
 • 24.2 (A)2BO2[XO3] vízmentes borátok
 • 24.3 (A)m(B)n[XO3]p vízmentes borátok
 • 24.4 (A)2(X2O5) vízmentes borátok
 • 24.5 Egyéb vízmentes borátok
 • V - 25 Hidroxil-gyököt és halogéneket tartalmazó vízmentes borátok
 • 25.1 Hidroxil gyököt és halogéneket tartalmazó vízmentes borátok
 • 25.2 Hidroxil gyököt és halogéneket tartalmazó vízmentes borátok
 • 25.3 Hidroxil gyököt és halogéneket tartalmazó vízmentes borátok
 • 25.4 Hidroxil gyököt és halogéneket tartalmazó vízmentes borátok
 • 25.5 Hidroxil gyököt és halogéneket tartalmazó vízmentes borátok
 • 25.6 Hidroxil gyököt és halogéneket tartalmazó vízmentes borátok
 • 25.7 Hidroxil gyököt és halogéneket tartalmazó vízmentes borátok
 • 25.8 Hidroxil gyököt és halogéneket tartalmazó vízmentes borátok
 • V - 26 Hidroxil gyököt és halogéneket tartalmazó víztartalmú borátok
 • 26.1 Hidroxil gyököt és halogéneket tartalmazó víztartalmú borátok
 • 26.2 Hidroxil gyököt és halogéneket tartalmazó víztartalmú borátok
 • 26.3 Hidroxil gyököt és halogéneket tartalmazó víztartalmú borátok
 • 26.4 Hidroxil gyököt és halogéneket tartalmazó víztartalmú borátok
 • 26.5 Hidroxil gyököt és halogéneket tartalmazó víztartalmú borátok
 • 26.6 Hidroxil gyököt és halogéneket tartalmazó víztartalmú borátok
 • 26.7 Hidroxil gyököt és halogéneket tartalmazó víztartalmú borátok
 • V - 27 Összetett borátok

A Strunz-féle rendszer szerkesztés

A Strunz-féle rendszer a karbonátok, nitrátok és borátok ásványosztályon belül 17 csoportot különít el.[2] Ezek a következők:

 • V - Nitrátok, karbonátok és borátok

 • V/A Nitrátok
 • V/A.01 Nitronátrit - Nitrobarit sor
 • V/A.01-10 Nitratin NaNO3
 • V/A.01-20 Niter KNO3
 • V/A.01-25 Gwihabait (NH4,K)(NO3)
 • V/A.01-30 Nitrobarit Ba(NO3)2
 • V/A.01-35 Klórartinit Mg2(CO3)Cl(OH)•3(H2O)
 • V/A.02 Nitrokalcit - Nitromagnezit sor
 • V/A.02-20 Nitrokalcit Ca(NO3)2•4(H2O)
 • V/A.02-30 Nitromagnezit Mg(NO3)2•6(H2O)
 • V/A.03 Gerhardtit - Likasit sor
 • V/A.03-10 Gerhardtit Cu2(NO3)(OH)3
 • V/A.03-15 Rouait Cu2(NO3)(OH)3
 • V/A.03-20 Likasit Cu3(NO3)(OH)5•2(H2O)
 • V/A.04 Sveitsor
 • V/A.04-10 Sveit KAl7(NO3)4Cl2(OH)16•8(H2O)
 • V/C Vízmentes karbonátok szokatlan anionokkal
 • V/D Víztartalmú karbonátok szokatlan anionokkal
 • V/E Víztartalmú karbonátok szokatlan anionokkal
 • V/E.01 Hidromagnezit - Brugnatellit sor
 • V/E.01-10 Hidromagnezit Mg5(CO3)4(OH)2•4(H2O)
 • V/E.01-15 Widgiemoolthalit (Ni,Mg)5(CO3)4(OH)2•4-5(H2O)
 • V/E.01-20 Dypingit Mg5(CO3)4(OH)2•5(H2O)
 • V/E.01-30 Giorgiosit Mg5(CO3)4(OH)2•5(H2O)
 • V/E.01-40 Artinit Mg2(CO3)(OH)2•3(H2O)
 • V/E.01-50 Indigirit Mg2Al2(CO3)4(OH)2•15(H2O)
 • V/E.01-60 Coalingit Mg10Fe2(CO3)(OH)24•2(H2O)
 • V/E.01-70 Brugnatellit Mg6Fe(CO3)(OH)13•4(H2O)
 • V/E.02 Manasseit csoport
 • V/E.02-05 Quintinit-2H Mg4Al2(OH)12CO3•4(H2O)
 • V/E.02-05* Quintinit-3T Mg4Al2(OH)12CO3•4(H2O)
 • V/E.02-07 Caresit Fe4Al2(OH)12CO3•3(H2O)
 • V/E.02-08 Charmarite-2H Mn4Al2(CO3)(OH)12•3(H2O)
 • V/E.02-08* Charmarit-3T Mn4Al2(CO3)(OH)12•3(H2O)
 • V/E.02-09 Zaccagnait Zn4Al2(OH)12(CO3)•3(H2O)
 • V/E.02-10 Manasseit Mg6Al2(CO3)(OH)16•4(H2O)
 • V/E.02-20 Klórmagaluminit (Mg,Fe)4Al2(OH)12(Cl2,CO3)•2(H2O)
 • V/E.02-30 Barbertonit Mg6Cr2(CO3)(OH)16•4(H2O)
 • V/E.02-40 Sjogrenit Mg6Fe2(CO3)(OH)14•5(H2O)
 • V/E.03 Hidrotalkitcsoport
 • V/E.03-10 Hidrotalkit Mg6Al2(CO3)(OH)16•4(H2O)
 • V/E.03-20 Stichtit Mg6Cr2(CO3)(OH)16•4(H2O)
 • V/E.03-30 Piroaurit Mg6Fe2(CO3)(OH)16•4(H2O)
 • V/E.03-40 Desautelsit Mg6Mn2(CO3)(OH)16•4(H2O)
 • V/E.03-50 Takovit Ni6Al2(OH)16(CO3,OH)•4(H2O)
 • V/E.03-60 Reevesit Ni6Fe2(CO3)(OH)16•4(H2O)
 • V/E.03-70 Comblainit Ni6Co2(CO3)(OH)16•4(H2O)
 • V/E.03-80 Sergeevit Ca2Mg11(CO3)9(HCO3)4(OH)4•6(H2O)
 • V/E.04 Scarbroit - Para-alumohidrokalcit sor
 • V/E.04-10 Scarbroit Al5(CO3)(OH)13•5(H2O)
 • V/E.04-20 Hidroscarbroit Al14(CO3)3(OH)36•n(H2O)
 • V/E.04-30 Alumohidrokalcit CaAl2(CO3)2(OH)4•3(H2O)
 • V/E.04-40 Para-alumohidrokalcit CaAl2(CO3)2(OH)4•6(H2O)
 • V/E.05 Otwayit - Szymanskit sor
 • V/E.05-10 Otwayit Ni2(CO3)(OH)2•(H2O)
 • V/E.05-20 Zaratit Ni3(CO3)(OH)4•4(H2O)
 • V/E.05-30 Kambaldait NaNi4(CO3)3(OH)3•3(H2O)
 • V/E.05-40 Szymanskiit Hg16(Ni,Mg)6(H3O)8(CO3)12•3(H2O)
 • V/E.07 Clarait-sor
 • V/E.07-10 Callaghanit Cu2Mg2(CO3)(OH)6•2(H2O)
 • V/E.07-20 Clarait (Cu,Zn)3(CO3)(OH)4•4(H2O)
 • V/E.07-30 Decrespignyit (Y,REE)4Cu(CO3)4Cl(OH)5•2(H2O)
 • V/E.09 Schuilingit-sor
 • V/E.09-10 Schuilingit PbCu(Nd,Gd,Sm,Y)(CO3)3(OH)•1.5(H2O)
 • V/E.10 Thorbastnäsit-sor
 • V/E.10-10 Thorbastnasit Th(Ca,Ce)(CO3)2F2•3(H2O)
 • V/F Uranilkarbonátok ([UO2]2+ - [CO3]2-)
 • V/F.01 Rutherfordin - Joliotit sor
 • V/F.01-10 Rutherfordin UO2(CO3)
 • V/F.01-15 Blatonit UO2CO3•(H2O)
 • V/F.01-20 Joliotit (UO2)(CO3)•n(H2O), (n=2?)
 • V/F.01-30 Oswaldpeetersit (UO2)2CO3(OH)2•4(H2O)
 • V/F.02 Grimselit - Liebigit sor
 • V/F.02-05 Cejkait Na4(UO2)(CO3)3
 • V/F.02-10 Grimselit K3Na(UO2)(CO3)3•(H2O)
 • V/F.02-20 Bayleyit Mg2(UO2)(CO3)3•18(H2O)
 • V/F.02-30 Swartzit CaMg(UO2)(CO3)3•12(H2O)
 • V/F.02-40 Andersonit Na2Ca(UO2)(CO3)3•6(H2O)

 • V/F.02-45 Fontanit Ca[(UO2)3(CO3)2O2]•6(H2O)
 • V/F.02-50 Metazellerit Ca(UO2)(CO3)2•3(H2O)
 • V/F.02-60 Zellerit Ca(UO2)(CO3)2•5(H2O)
 • V/F.02-70 Liebigit Ca2(UO2)(CO3)3•11(H2O)
 • V/F.03 Roubaultit - Voglit sor
 • V/F.03-10 Roubaultit Cu2(UO2)3(CO3)2O2(OH)2•4(H2O)
 • V/F.03-15 Znucalit CaZn11(UO2)(CO3)3(OH)20•4(H2O)
 • V/F.03-20 Voglit Ca2Cu(UO2)(CO3)4•6(H2O)
 • V/F.04 Uránkalkarit - Albrechtschraufit sor
 • V/F.04-10 Uránkalkarit Ca(UO2)3(CO3)(OH)6•3(H2O)
 • V/F.04-20 Sharpit Ca(UO2)6(CO3)5(OH)4•6(H2O)
 • V/F.04-30 Rabbittit Ca3Mg3(UO2)2(CO3)6(OH)4•18(H2O)
 • V/F.04-40 Albrechtschraufit Ca4Mg(UO2)2(CO3)6F2•17(H2O)
 • V/F.05 Wyartit-sor
 • V/F.05-10 Wyartit Ca3U(UO2)6(CO3)2(OH)18•3-5(H2O)
 • V/F.06 Astrocianit-(Ce) - Bijvoetit-(Y) sor
 • V/F.06-05 Astrocyanit-(Ce) Cu2(Ce,Nd,La)2(UO2)(CO3)5(OH)2•1.5(H2O)
 • V/F.06-10 Shabait-(Nd) Ca(Nd,Sm,Y)2(UO2)(CO3)4(OH)2•6(H2O)
 • V/F.06-20 Kamotoit-(Y) (Y,Nd,Gd)2U4(CO3)3O12•14.5(H2O)
 • V/F.06-30 Bijvoetit-(Y) (Y,REE)8(H2O)25(UO2)16O8(OH)8(CO3)16•14(H2O)
 • V/F.07 Widenmannit-sor
 • V/F.07-10 Widenmannit Pb2(UO2)(CO3)3
 • V/G.08 Bandylit - Cahnit sor
 • V/G.08-10 Bandylit CuB(OH)4Cl
 • V/G.08-20 Teepleit Na2B(OH)4Cl
 • V/G.08-30 Cahnit Ca2B(AsO4)(OH)4
 • V/G.09 Frolovit - Henmilit sor
 • V/G.09-10 Frolovit CaB2(OH)8
 • V/G.09-20 Henmilit Ca2Cu[B(OH)4]2(OH)4
 • V/G.10 Olshanskyit - Carboborit sor
 • V/G.10-10 Olshanskyit Ca2[B3O3(OH)6]OH•3(H2O)
 • V/G.10-20 Hexahidroborit Ca[B(OH)4]2•2(H2O)
 • V/G.10-30 Carboborit Ca2Mg(CO3)2B2(OH)8•4(H2O)
 • V/G.11 Sulfoborit - Seamanit sor
 • V/G.11-10 Sulfoborit Mg3B2(SO4)(OH)8(OH,F)2
 • V/G.11-20 Seamanit Mn3(PO4)B(OH)6
 • V/G.12 Moydit-(Y) sor
 • V/G.12-10 Moydit-(Y) YB(OH)4(CO3)
 • V/H Csoportborátok
 • V/H.03 Wiserit - Lüneburgit sor
 • V/H.03-10 Wiserit Mn4B2O5(OH,Cl)4
 • V/H.03-20 Luneburgit Mg3B2(PO4)2(OH)6•5(H2O)
 • V/H.04 Pinnoit - Pentahidroborit sor
 • V/H.04-10 Pinnoit MgB2O4•3(H2O)
 • V/H.04-20 Satimolit KNa2Al4(B2O5)3Cl3•13(H2O)
 • V/H.04-30 Pentahidroborit CaB2O(OH)6•2(H2O)
 • V/H.05 Ameghinit-sor
 • V/H.05-10 Ameghinit NaB3O3(OH)4
 • V/H.06 Kurnakovit - Solongoit sor
 • V/H.06-10 Kurnakovit MgB3O3(OH)5•5(H2O)
 • V/H.06-20 Inderit MgB3O3(OH)5•5(H2O)
 • V/H.06-30 Inderborit CaMg[B3O3(OH)5]2•6(H2O)
 • V/H.06-40 Meyerhofferit Ca2B6O6(OH)10•2(H2O)
 • V/H.06-50 Inyoit Ca2B6O6(OH)10•8(H2O)
 • V/H.06-60 Solongoit Ca2B3O4(OH)4Cl
 • V/H.07 Hidroklórborit-sor
 • V/H.07-10 Hidroklórborit Ca2B4O4(OH)7Cl•7(H2O)
 • V/H.08 Uralborit-sor
 • V/H.08-10 Uralborit CaB2O2(OH)4
 • V/H.10 Diomignit - Borax sor
 • V/H.10-10 Diomignit Li2B4O7
 • V/H.10-20 Tincalconit Na6[B4O5(OH)4]3•8(H2O)
 • V/H.10-30 Borax Na2B4O5(OH)4•8(H2O)
 • V/H.11 Fedorovskit - Roweit sor
 • V/H.11-10 Fedorovskit Ca2(Mg,Mn)2B4O7(OH)6
 • V/H.11-20 Roweit Ca2Mn2B4O7(OH)6
 • V/H.12 Halurgit - Eketerinit sor
 • V/H.12-10 Halurgit Mg2[B4O5(OH)4]2•(H2O)
 • V/H.12-20 Hungchaoit MgB4O5(OH)4•7(H2O)
 • V/H.12-30 Wardsmithit Ca5MgB24O42•30(H2O)
 • V/H.12-40 Ekaterinit Ca2B4O7(Cl,OH)2•2(H2O)
 • V/H.13 Borkarit-sor
 • V/H.13-10 Borkarit Ca4MgB4O6(OH)6(CO3)2
 • V/H.14 Ulexit-sor
 • V/H.14-10 Ulexit NaCaB5O6(OH)6•5(H2O)
 • V/H.15 Ammonioborit - Sborgit sor
 • V/H.15-10 Ammonioborit (NH4)2B10O16•5(H2O)
 • V/H.15-20 Santit KB5O6(OH)4•2(H2O)
 • V/H.15-30 Sborgit NaB5O6(OH)4•3(H2O)
 • V/H.16 Priceit - Tertschit sor
 • V/H.16-10 Priceit Ca2B5O7(OH)5•H2O
 • V/H.16-20 Tertschit Ca4B10O19•20(H2O)
 • V/H.17 Admontit - Rivadavit sor
 • V/H.17-10 Admontit MgB6O10•7(H2O)
 • V/H.17-20 Mcallisterit Mg2B12O14(OH)12•9(H2O)
 • V/H.17-30 Aksait MgB6O7(OH)6•2(H2O)
 • V/H.17-40 Rivadavit Na6MgB24O40•22(H2O)
 • V/H.18 Teruggit-sor
 • V/H.18-10 Teruggit Ca4MgAs2B12O22(OH)12•12(H2O)
 • V/J Láncborátok
 • V/J.01 Vimsit-sor
 • V/J.01-10 Vimsit CaB2O2(OH)4
 • V/J.02 Kalciborit- Aldzhanit sor
 • V/J.02-10 Kalciborit CaB2O4
 • V/J.02-20 Chelkarit CaMgB2O4Cl2•7(H2O)
 • V/J.02-30 Aldzhanit CaMgB2O4Cl•7(H2O)
 • V/J.03 Colemanit - Hidroboracit sor
 • V/J.03-10 Colemanit Ca2B6O11•5(H2O)
 • V/J.03-20 Hidroboracit CaMgB6O8(OH)6•3(H2O)
 • V/J.04 Kernit-sor
 • V/J.04-10 Kernit Na2B4O6(OH)2•3(H2O)
 • V/J.05 Larderellit - Kaliborit sor
 • V/J.05-10 Larderellit (NH4)B5O6(OH)4
 • V/J.05-20 Ezcurrit Na4B10O17•7(H2O)
 • V/J.05-30 Probertit NaCaB5O7(OH)4•3(H2O)
 • V/J.05-40 Kaliborit KHMg2B12O16(OH)10•4(H2O)
 • V/J.06 Aristarainit-sor
 • V/J.06-10 Aristarainit Na2MgB12O20•8(H2O)
 • V/K Rétegborátok
 • V/K.01 Fabianit-sor
 • V/K.01-10 Fabianit CaB3O5(OH)
 • V/K.02 Korzhinskit-sor
 • V/K.02-10 Korzhinskit CaB2O4•(H2O)
 • V/K.03 Nasinit - Tuzlait sor
 • V/K.03-10 Nasinit Na2B5O8(OH)•2(H2O)
 • V/K.03-20 Biringuccit Na2B5O8(OH)•(H2O)
 • V/K.03-30 Tuzlait NaCaB508(0H)2•3(H2O)
 • V/K.04 Hilgardite - Heidornit sor
 • V/K.04-10 Hilgardit Ca2B5O9Cl•(H2O)
 • V/K.04-30 Tyretskit Ca2B5O9(OH)•(H2O)
 • V/K.04-40 Heidornit Na2Ca3B5O8(SO4)2Cl(OH)2
 • V/K.05 Volkovskit - Veatchit-A sor
 • V/K.05-10 Volkovskit KCa4[B5O8(OH)4][B(OH)3]Cl•4(H2O)
 • V/K.05-20 Gowerit CaB6O10•5(H2O)
 • V/K.05-30 Veatchit Sr2B11O16(OH)5•(H2O)
 • V/K.05-40 Veatchit-p Sr2B11O16(OH)5•(H2O)
 • V/K.05-50 Veatchit-A Sr2B11O16(OH)5•(H2O)
 • V/K.06 Nobleit - Balavinskit sor
 • V/K.06-10 Nobleit CaB6O9(OH)2•3(H2O)
 • V/K.06-20 Tunellit SrB6O9(OH)2•3(H2O)
 • V/K.06-30 Balavinskit Sr2B6O11•4(H2O)
 • V/K.09 Pringleit - Ruitenbergit sor
 • V/K.09-05 Brianroulstonit Ca3[B5O6(OH)6](OH)Cl2•8(H2O)
 • V/K.09-10 Pringleit Ca9B26O34(OH)24Cl4•13(H2O)
 • V/K.09-20 Ruitenbergit Ca9B26O34(OH)24Cl4•13(H2O)
 • V/K.09-25 Walkerit Ca16(Mg,Li,[ ])2[B13O17(OH)12]4Cl6•28(H2O)
 • V/K.09-30 Penobsquisit Ca2Fe[B9O13(OH)6]Cl•4(H2O)2
 • V/K.10 Braitschit-(Ce)-sor
 • V/K.10-10 Braitschit-(Ce) (Ca,Na2)7(Ce,La)2B22O43•7(H2O)
 • V/K.11 Peprosiit-(Ce) sor
 • V/K.11-10 Peprossiit-(Ce) (Ce,La)(Al3O)2/3B4O10
 • V/L Kagylós törésű borátok
 • V/L.01 Metaboritsor
 • V/L.01-10 Metaborit HBO2
 • V/L.02 Hambergit - Rhodizit sor
 • V/L.02-10 Hambergit Be2BO3(OH)
 • V/L.02-20 Rhodizit (K,Cs)Al4Be4(B,Be)12O28
 • V/L.02-30 Londonit CsAl4Be4(B,Be)12O28
 • V/L.03 Johachidolit-sor
 • V/L.03-10 Johachidolit CaAlB3O7
 • V/L.04 Boracit - Congolit sor
 • V/L.04-10 Boracit Mg3B7O13Cl
 • V/L.04-20 Ericait (Fe,Mg,Mn)3B7O13Cl
 • V/L.04-30 Chambersit Mn3B7O13Cl
 • V/L.04-35 Trembathit (Mg,Fe)3B7O13Cl
 • V/L.04-40 Congolit (Fe,Mg,Mn)3B7O13Cl
 • V/X Osztályozatalan nitrátok, karbonátok és borátok

Jegyzetek szerkesztés

 1. Dana's New Classification. (Hozzáférés: 2008. július 18.)
 2. Strunz Classification of Carbonates (HTML). (Hozzáférés: 2008. július 15.)