Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató

A Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató a Magyar Hidrológiai Társaság Központi Karszthidrológiai és Barlangkutató Bizottsága, majd később a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat által kiadott folyóirat volt. 1956-tól 1974-ig jelent meg.

A Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató első füzetének címlapja (1956. január–február)

Története

szerkesztés

A Magyar Hidrológiai Társaság Központi Karszthidrológiai és Barlangkutató Bizottsága által alapított folyóirat az 1956. évi január–februári füzetével indult útjára „kézirat gyanánt”. Az első füzet Kessler Hubert „Beköszöntő” című írásával kezdődött. A kiadvány ekkor az újraszerveződött magyar barlangkutatás egyetlen írott közlési formája volt és 1975-ig 91 füzetben jelent meg a négytől a csaknem száz oldalasig változó terjedelemben. A kiadványt az 1958 végén alakult Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat átvette és 1959 szeptemberétől a lap megszüntetéséig kiadta. A folyóirat valóban tájékoztatott, például a felfedezések leírásával, szakcikkekkel, a barlangkutatás technikájával, előadásokkal, programok meghirdetésével és lapszemlékkel foglalkozott.

Stencilezett, majd 1961-től rotaprint sokszorosításban, A/4 formátumban került a tagsághoz. Kerekítve összesen 2800 oldal, az MKBT kiadásában pedig 2600 oldal jelent meg. Az éves teljesítmények rendkívüli ingadozásának okait a mindenkori szerkesztők tudnák csak elmesélni.

1974-ben a Társulat felügyeleti szerve, az MTESZ „központi irányelvek” alapján úgy döntött, hogy a költségek csökkentése érdekében egy-egy tagegyesület számára legfeljebb két kiadvány fenntartását engedélyezi. A Karszt- és Barlangkutatást és a Karszt és Barlangot, a társulat tudományos fórumait nem lehetett feladni. A Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató vált a három kiadvány közül az áldozattá. A helyét a tagságnak kiküldött eseti levelek és meghívók töltötték be (lásd MKBT Meghívó), valamint az MKBT Meghívóval párhuzamosan a Beszámoló a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tevékenységéről című kiadvány.

A felelős kiadója Dr. Hegedűs Gyula volt 1959-től – ekkortól volt impresszum feltüntetve a folyóiraton – 1970-ig.

A Magyar Hidrológiai Társaság Központi Karszthidrológiai és Barlangkutató Bizottsága kiadásában:

1956 (3 füzet, 91 old.)

1957 (2 füzet, 97 old.)

  • január–június Szerkesztő: Bertalan Károly
  • július–december Szerkesztő: Maucha László

1958 (1 füzet, 41 old.)

  • január–június Szerkesztő: Maucha László

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat kiadásában:

1959 (5 füzet, 191 old.)

  • február Szerkesztő: Balázs Dénes. Ezt a számot Bertalan Károly nem tartja a sorozat részének kis terjedelme miatt (4 oldal). Viszont később is jelentek meg ilyen terjedelmű füzetek (pl. az 1969. év 7 száma – mindegyik 4 oldal). Kordosék és Kósa már beleveszi a sorozatba. A szóban forgó kiadvány egyébként úgy tűnik végleg az enyészeté lett – sem az MKBT Könyvtárában, sem máshol nem sikerült még ezidáig fellelni belőle egy példányt sem.
  • szeptember Szerkesztő: Balázs Dénes
  • október Szerkesztő: Balázs Dénes
  • november Szerkesztő: Balázs Dénes
  • december Szerkesztő: Balázs Dénes

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Bizottság kiadásában:

1960 (9 füzet, 646 old.)

1961 (11 füzet, 153 old.)

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat kiadásában:

1962 (7 füzet, 200 old.)

1963 (7 füzet, 200 old.)

1964 (7 füzet, 200 old.)

1965 (3 füzet, 116 old.)

1966 (1 füzet, 39 old.)

1967 (1 füzet, 46 old.)

1968

  • Nem került kiadásra.

1969 (7 füzet, 28 old.)

1970 (6 füzet, 52 old.)

1971 (6 füzet, 122 old.)

1972 (7 füzet, 177 old.)

1973 (4 füzet, 181 old.)

1974 (4 füzet, 231 old.)

Az 1956-tól 1959-ig megjelent tíz füzet füzetenkénti tartalomjegyzékét Bertalan Károly állította össze tárgymutatóval és barlangnévmutatóval, amely 1960-ban jelent meg nyomtatásban. Az 1961. évi évfolyam tárgymutatóját, barlangnévmutatóját (ezt regionális szpeleológia néven) és szerzői névmutatóját Balázs Dénes készítette el, amely egy önálló füzetként jelent meg a Tájékoztató 1961. évi évfolyamában. Az 1962. évi évfolyam tárgymutatója, szerzői névmutatója és barlangnévmutatója (az utóbbi regionális szpeleológia néven) Szentes György munkája és ez is egy önálló füzetben jelent meg a folyóirat 1962. évi évfolyamában. A Pannonhalmi Rómer Flóris Barlangkutató Csoport munkaközössége állította össze az 1963. évi évfolyam tárgymutatóját, szerzői névmutatóját és barlangnévmutatóját (az utóbbit regionális szpeleológia néven) és azok egy külön füzetben láttak napvilágot a kiadvány 1963. évi évfolyamában. Az 1964. évi évfolyamot a Pannonhalmi Gimnázium Rómer Flóris Barlangkutató Csoport munkaközössége dolgozta fel (tárgymutató, szerzői névmutató és barlangnévmutató – az utóbbi regionális szpeleológia néven). Az évfolyam feldolgozása megjelent a periodika 1964. évi évfolyamában, annak egyik külön füzeteként.

Online elérhetőség

szerkesztés