Kategória:Tatarozás alatt álló lapok

Tudnivalók

Ebben a kategóriában a {{tataroz}}(?) sablonnal megjelölt, nagyobb lélegzetű átalakítás alatt álló lapokat gyűjtjük. Ezek annyiban igényelnek figyelmet, hogy időnként meg kell vizsgálni, tényleg zajlik-e átalakítás, nem hanyagságból maradt-e csak rajta, és nincs-e szerencsésebb megoldás (felhasználói allapon kialakítani az új lapváltozatot például). A tatarozás a dolog jellegéből fakadóan néhány napnál (egy hétnél) tovább ne tartson, ha szünetel a munka, vegyük le a lapról a sablont.

Építés alatt álló lapokra ne használd, arra ott az {{építés alatt}}(?) sablon!

Ebben a kategóriában pillanatnyilag egyetlen lap, médiafájl vagy alkategória sem szerepel.