Kis József (esperes)

Kis József (Hedrehely, 1862. január 25.Pápa, 1927. április 23.) református teológiai tanár, esperes.

Kis József
Magyarország
20. század
Élete
Született1862. január 25.
Hedrehely
Elhunyt1927. április 23. (65 évesen)
Pápa
Pályafutása
Iskola/Irányzatreformátus teológia
Fontosabb műveiKeresztyén hit- és erkölcstan

Földműves szülők gyermeke. A gimnáziumot Csurgón és Pápán (1880 júliusig), a teológiát (egy félév kivételével, melyet Budapesten a teológiai akadémián töltött) szintén Pápán 1884-ben végezte. Ezen év őszén a belső-somogyi egyházmegye kebelébe lépett és egy évi káplánkodás után 1885-ben vallástanár lett Csurgón a főgimnáziumban és az állami tanítóképzőintézetben; 1892. szeptember elején Pápára ment teológiai akadémiai tanárnak. 1901-től ugyanitt lelkészként szolgált, majd a dunántúli egyházkerület tanácsbírója volt. 1903-tól a pápai egyházmegye espereseként működött, 1916 után a kollégium gondnoka volt. Részt vett a budapesti második és harmadik zsinaton.

Teológiai és tanügyi cikkei a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (1887), a Dunántúli Protestáns Lapban, a K. Tóth Kálmán és Pap Károly által szerkesztett Kalászokban és a csurgói Iskolai Szemlében jelentek meg.

 • Keresztyén hit- és erkölcstan az ev. ref. gymnasiumok III. és IV. osztálya számára. A konverti tanterv szerint. (Nagy-Kanizsa, 1891., 2. kiadás, Pápa, 1897., 3. kiad. Pápa, 1902.)
 • Házasságjogi reform (Pápai értesítő, 1893.).
 • Egyházi beszéd… a pápai ref. főgimnázium felavatása alkalmával. (Pápa, 1895.)
 • A hívek látogatásának eredete és gyakorlásának módja (P. E. I. L., 1897.).
 • Vallásos nevelés közép- és felsőiskoláinkban (Tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület évkönyve, 1899.).
 • Konfirmációi káté. (Pápa, 1903.) (V. kiad. 1913.)
 • Miben áll az Isten országa? (Prédikáció) (Nagybánya, 1909.)
 • Egyházi beszédek az 1914. évi világháború idején. (Pápa, 1914.)
 • Egyházi beszédek és imádságok. (Uo. 1917.)

Szerkesztette a Dunántúli Protestáns Lapot 1898 elejétől kezdve Pápán, 1908 és 1918 között a lap felelős szerkesztője volt.

További információk

szerkesztés
 • Sziklay János: Dunántúli kulturmunkások. A Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban. Bp., Dunántúli Közművelődési Egyesület, 1941.
 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János.
 • Somogyi Helikon. A somogymegyei származású, vagy Somogyban több-kevesebb ideig lakó, vagy legalábbis Somoggyal kapcsolatban működő költők, írók és művészek lexikona. Szerk. Hortobágyi Ágost. Kaposvár, Szerző, 1928.