Kmeth Dániel

matematikus, csillagász, áldozópap, 1783-1825

Kmeth Dániel (Breznóbánya, Zólyom megye, 1783. január 15.Kassa, 1825. június 20.) matematikus, csillagász, bölcseleti doktor, kegyes tanítórendi áldozópap és akadémiai tanár.

Kmeth Dániel
Született 1783. január 15.
Breznóbánya
Elhunyt 1825. június 20. (42 évesen)
Kassa
Nemzetisége magyar
Foglalkozása matematikus, csillagász, bölcseleti doktor, áldozópap, pedagógus

ÉleteSzerkesztés

1799. november 1-jén lépett a rendbe; a próbaév után 1802-4-ben a grammatikai osztályban Korponán, 1805-ben Kőszegen tanított; 1806-1807-ben a bölcseletet Vácon hallgatta s Pesten bölcseleti doktor lett. A teológiát 1808-1809-ben Nyitrán végezte; 1810-ben Vácon tanár volt és azon évben elöljárói Budára küldték az asztronómia tanulására. 1812-ben a magyar királyi helytartótanács kinevezte a budai csillagvizsgáló igazgatója, Pasquich János mellé segédnek. 1818-ban a budai királyi várlak tornyából a csillagvizsgáló-intézettel együtt átköltözött a szent Gellért-hegyre. Midőn a gellérthegyi obszervatórium első évkönyvét 1821-ben kiadta s ezen művét főnöke kedvezőtlenül bírálta meg, Kmeth külön röpiratban élesen válaszolt. Pasquichnak az 1821-es üstökösről az akkor keletkezett Astronomische Nachrichten c. folyóiratban megjelent értekezését koholt észlelésekből szerkesztettnek nyilvánította. Először egy az Astronomische Nachrichten szerkesztőjéhez címzett levélben emelte ezt a vádat és midőn az visszautasította, a Tudományos Gyűjteményben és a genovai Correspondence astronomique-ben tette közzé. Kmeth azonban ezen támadással rosszul járt, minthogy az akkor élő legelső csillagászok Pasquich védelmére keltek: Gauss, Olbers, Bessel és Encke az Astronomische Nachrichten VI. kötetében Ehrenrettung Pasquish's cím alatt Kmethet rágalmazónak és tudatlannak bélyegezték. Ily körülmények közt állása a csillagvizsgáló intézetben tarthatatlanná vált és 1823-ban a kassai akadémiához a matematika tanárának helyezték át; egyszersmind az akadémia hitszónoka s a hittan tanára volt.

Cikkei a Gemeinnützige Blätterben (1816. 45-48. sz. Meteorologische Merkwürdigkeiten des Jahres 1816.); a Tudom. Gyűjteményben (1817. VI., IX. A csillagvizsgálat szerzeménye Budán, 1823, VI. Az üstökös csillagok vizsgálatának új módjáról); az Erneuerte vaterländische Blätterben (Wien, 1819. Das alte und neue astronomische Institut zu Ofen)

MunkáiSzerkesztés

  • Ode seren. caes.-reg. haered. Hungariae, et Bohemiae principi archiduci Austriae ac regni Hungariae palatino Josepho, dum primam observationem astronomicam instituens conditam sub praesidio suo in monte S. Gerardi speculam inaugurabat 14. Kal. Novembr. 1815. Budae.
  • Clarissimo Dno Antonio Kiáltossy in reg. archi-gymnasio Budensi grammatices professori, dum e carissima sua conjuge Anna Fröhlich masculam prolem susciperet. Devovit amicus. U. ott, 1820.
  • Observationes astronomicae distantiarum a vertice, et adscensionem rectarum stellarum quarundam inerrantium solis item et planetarum, quas in specula Budensi montis Blocksberg et instituit et in calculum revocavit. U. ott, 1821.
  • Astronomische Beobachtungen der Zenith-distanzen u. geraden Aufsteigungen der Fixsterne ... U. ott, 1823.
  • Astronomia popularis in eorum usum, qui sine graviore calculo hac scientia delectantur secundum probatissimos auctores in modum historiae adornata, cum tabula figurarum. U. ott, 1823.
  • Bemerkungen über den zwölften Brief Pasquich's an Hesperus. Ofen den 1. február 1823. Hely n.

ForrásokSzerkesztés