Kockázatkezelés

A kockázatmenedzselési eljárásban a kockázatkezelés a kockázatpotenciál csökkentését jelenti kármegelőzéssel, vagyis a várható negatív esemény bekövetkezési valószínűségének csökkentésével (prevenció), ill. kárcsökkentéssel, a kárhatás horderejének ellensúlyozásával (korrekció).

A preventív és a korrektív kockázatkezelés

A prevenció és a korrekcióSzerkesztés

A prevenció speciális esete a fenyegető kockázat előli kitérés. A prevenció-korrekció kettőssége jelenik meg a kriminalisztikában bűnmegelőzés-bűnüldözés, vagy az egészségvédelemben a megelőzés és a kezelés kettősségében. Ilyen értelemben a kriminalisztika és az egészségvédelem is a kockázatkezelés egy-egy speciális esete.

A prevenció egyes konkrét fajtái magyar jogszabályokbanSzerkesztés

EgészségvédelemSzerkesztés

Az egészségügyben az elsődleges megelőzés alábbi főbb fajtái kapnak kiemelt figyelmet:

 • a dohányzás visszaszorítása;
 • az alkohol- és drogprevenció;
 • az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése és az élelmiszer-biztonság fejlesztése;
 • az aktív testmozgás elterjesztése;
 • a közegészségügyi és járványügyi biztonság fokozása;
 • az egészséges fizikai környezet kialakítása;
 • a lelki egészségvédelem megerősítése;
 • az AIDS és más szexuális úton terjedő betegségek megelőzése;
 • az emlőszűrés, továbbá népegészségügyi szempontból kiemelt többi szűrővizsgálat.[1]

KriminalisztikaSzerkesztés

A kriminalisztikában a bűnmegelőzés három fajtáját különböztetik meg:

 • a bűnokok,
 • a bűnalkalmak, és
 • a sértetté válás lehetőségének

csökkentését.[2]

A kockázatpotenciál és kockázatkezelésSzerkesztés

 
Kockázatkezelés kockázatpotenciál alapján

A kockázatkezelés számottevő erőforrás-ráfordítást igényelhet – és, mint Aiszóposz hiába ugráló rókájánál,[3] önmagában már ez is kockázatforrás lehet –, ezért a bekövetkezési valószínűség és a kárhatás horderejének szorzata alapján számított

 1. kis kockázatpotenciálú eseményt célszerű ignorálni (vagyis nem kell vele törődni);
 2. közepes kockázatpotenciálú eseményt már folyamatosan figyelni és korrigálni kell;
 3. és csak a nagy kockázatpotenciálú esemény az, ami prevencióval megelőzendő.

A fentiek alapján és az alkalmazott kockázatkezelési stratégiák ismeretében következtetés vonható le az előzetes kockázatelemzés módjára is:

 1. ignoráló kockázatkezelés esetén a kockázatelemző a kockázatpotenciált kicsinek
 2. korrigáló kockázatkezelés esetén a kockázatelemző a kockázatpotenciált közepesnek
 3. preventív kockázatkezelés esetén a kockázatelemző a kockázatpotenciált nagynak

értékelte. Ha a menedzsment nem törődik egy közepes valószínűséggel bekövetkező negatív eseménnyel – pld. egy sztrájkfenyegetéssel üzemi átszervezéskor –, akkor annak horderejét kicsire becsülte. Ugyanígy, ha a hatóságok csak korrektív módon kísérnek figyelemmel egy nagy horderejű negatív eseményt – pld. egy természeti katasztrófát –, de nem tesznek megelőző intézkedéseket, akkor az esemény bekövetkezési valószínűségét értékelték kicsire.

Lásd még: kockázat

JegyzetekSzerkesztés

 1. Vö. erről a 46/2003. (IV. 16.) OGY határozatot az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról, Melléklet, AZ EGÉSZSÉG ÉVTIZEDÉNEK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMJA, Az elsődleges megelőzés célkitűzései[halott link]
 2. Vö. erről a 115/2003. (X. 28.) OGY határozatot a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról, Melléklet, 1. A BŰNMEGELŐZÉS A TÁRSADALOM KÖZÜGYE, A bűnmegelőzés nemzetközileg elfogadott fogalma[halott link]
 3. vö.: Esopus fabulái, 174 Egy rókáról