Kontinentális sziki szukkulens és egyéves tófenék-vegetáció

A kontinentális sziki szukkulens és egyéves tófenék-vegetáció (Thero-Suaedetea Vicherek 1973 em. Borhidi 2003) a kontinentális sziknövényzet egyik, a Kárpát-medencében is többfelé megtalálható növénytársulástani osztálya.

Előfordulása

szerkesztés

Az egyéves sziki pozsgások főleg a kiszáradó szikes tavak fenekén és a vakszik foltokon kialakuló, félsivatagi jellegű társulásai sem termőhelyileg, sem florisztikailag nem különíthetők el egyértelműen a fűnemű egyévesek zömmel a szikes tavak iszapos partjain fejlődő társulásaitól. Még az is előfordul, hogy a két csoport domináns fajai egyazon társulásban találkoznak.

Rendszertani felosztása

szerkesztés

Az osztályt két rendre tagoljuk:

  • Kontinentális szukkulens sziki vegetáció (Camphorosmo-Salicornietalia) rend – sziki pozsgás növények szubkontinentális félsivatagi jellegű, nyílt, fajszegény társulásai; a tengerparti Thero-Salicornietalia rend vikariáns megfelelője. A szélsőségesen ingadozó nedvességtartalmú szikes területeken nőnek: ott, ahol a só akkumulációja a leghosszabb ideig tart, a felszíni réteg sótartalma a legnagyobb. Ez különösen a szikes mocsarak peremterületein és a szikes padkák közti vízerek mentén gyakori: e helyeken övszerűen vagy sávokban alakulnak ki a nyárra erősen kiszáradó, sókivirágzásos vakszik foltok. Ezekben a társulásokban a növényzet teljesen halofiton jellegű; a legfontosabb társulásalkotó fajok pozsgás terofitonok.

Magyarországon a rendnek egyetlen társulástani asszociációcsoportja fordul elő:

  • Egyéves szikes tófenék- és iszapnövényzet (Crypsidetalia aculeatae) rend – Meghatározóan iszapos termőhelyek társulásai. Nemcsak szikes tófenekeken fordulhatnak elő, hanem minden olyan helyen, ahol a talajképző üledék kőzetlisztes, a párolgás nagy, és a talajvíz elég közel van a felszínhez, így kiszáradó szikerekben, mélyebb kocsinyomokban, sőt, akár az erősen kitaposott, mélyebb patanyomokban is. A humuszfeltól a talaj sötét, a növényzetben pedig pozsgásokat más fajok, nemzetségek váltják fel:
  • a taposást jól tűrő - és palkafélék:

A rendkívül szélsőséges termőhelyeken kialakult társulások fajszegények; a domináns faj elegyetlen populációihoz gyakran alkalmilag társulnak az egyéb fajok.

Magyarországon a rendnek egyetlen társulástani asszociációcsoportja fordul elő: