Lámed-váv cádikim

egy zsidó legenda szerinti 36 igaz ember

Lámed-váv cádikim, (héber nyelven: ל "ו צַדִּיקִים, 'harminchat igaz ember') a zsidó hagyomány szerint az egyszerre élő, de az emberek által nem ismert minimális számú igaz ember, akiknek érdemeiért Isten fenntartja a világot és akiknek ezért a világ bármely pillanatban a létét köszönheti.[1]

A harminchat igaz ember fogalma a Talmudból ered (Szanhedrin 97b[2] és Szukká 45b[3]), amely Ábájét idézve azt írja, „minden nemzedékben él nem kevesebb mint harminchat igaz ember, akik részei az isteni dicsfénynek”. Ábájé ezt a következtetést Izajás könyve alapján vonja le amelyben ez áll (Izajás 30:18): „Boldogok azok, akik hisznek Neki (Istennek)” A „Neki” szó héber megfelelője „לו”, amely a héber számírásban egyben a 36-os szám megfelelője (ל, 'lámed' a 30 jele, míg ו,'váv' a hatos számé).[1][4]

Az eltelt évszázadok során a szentírás különböző részeinek kabbalisztikus értelmezése számos variációját eredményezte az igazember-toposznak. Felmerült, hogy a világ fennmaradásának 30, 45, vagy 72 igaz ember létezése a feltétele. Ez utóbbihoz kapcsolódott az a gondolat is, hogy az a 72 igaz ember közül 36 Erec Jiszraélben, 36 pedig azon kívül él. Idővel aztán a 36 igaz ember eszméje vált dominánssá a zsidó folklórban. Gershom Scholem(wd) német származású izraeli történész ezt a hellenisztikus asztrológia hatásával magyarázza. Később a lámed-váv cádikim a haszidizmus tanításában is helyt kapott.[5]

A 36 igaz ember legendái kiemelkedő helyet kaptak a kelet-európai zsidó folklórban. Az igazak jiddisül a héber névből szláv képzővel alkotott lamed-vovnik nevet kapták, és a legendák szerint szent mivoltukat rejtve élnek a zsidók között. Életmódjuk nem különbözik a környező zsidókétól, nagyságuk nem a műveltségükben rejlik, hanem a jótetteikben, a nincstelenek megsegítésében. Csak a zsidókra leselkedő veszély pillanatában tárják fel a bennük rejtőző erőket, a veszély elmúltával pedig titokzatosan eltűnnek. A legendák szerint ha a lámed-váv cádikim egyike meghal, a rejtett igaz ember szerepe egy másik méltó személyre száll át.[5]

A prágai Löw rabbi (a Gólem legendás megalkotója) így ír róluk:

„Amikor a lámed vovok egyike meghal, s lelke a mennybe száll, a Mindenható tízezer éven át melengeti kezében, hogy a szenvedés jege leolvadjon róla.”

Jegyzetek szerkesztés

  1. a b Jewish Meeting Point - A zsidó közösségi portál. www.jmpoint.hu. (Hozzáférés: 2021. szeptember 27.)
  2. Talmud: Sanhedrin 97b:11 (héber és angol nyelven). www.sefaria.org. (Hozzáférés: 2021. szeptember 27.)
  3. Talmud, Sukkah 45b:6 (héber és angol nyelven). www.sefaria.org. (Hozzáférés: 2021. szeptember 27.)
  4. Hebrew Numbers and Counting (angol nyelven). www.i18nguy.com. (Hozzáférés: 2021. szeptember 27.)
  5. a b Scholem, Gershom, ford. Michael A. Meyer. The Tradition of the Thirty-Six Hidden Just Men – in: The Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish Spirituality. New York: Schocken Books, 251-256. o. (1971). Hozzáférés ideje: 2021. szeptember 27. 

Forrás szerkesztés

További információk szerkesztés