Lázár Bence András

magyar költö, író, neuromorfológus, általános orvos

Lázár Bence András (Szeged, 1989. július 27. –) magyar költő, író, neuromorfológus, pszichiáter szakorvos, általános orvos.

Lázár Bence András
Lázár Bence András.jpg
Élete
Született 1989. július 27. (30 éves)
Szeged
Pályafutása
Jellemző műfaj(ok) vers
Első műve A teraszról nézni végig (2010)
Kitüntetései Móricz Zsigmond-ösztöndíj
Irodalmi díjai

Faludy-díj (2009) Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíj (2010) NKA Alkotói támogatás (2012)

NKA Alkotói támogatás (2013)
A Wikimédia Commons tartalmaz Lázár Bence András témájú médiaállományokat.

Élete, tanulmányaiSzerkesztés

1989-ben született Szegeden. Prof. Dr. Lázár György, kutatóorvos [1] és Dr. Hegedűs András, irodalomtörténész [2] unokája. Általános- és középiskolai tanulmányait Szegeden végezte. 2007 óta óta publikál rendszeresen országos szépirodalmi folyóiratokban, antológiákban.

2008-ban nyert felvételt a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karára, ahol 2014-ben szerezte meg általános orvosdoktori diplomáját "summa cum laude" minősítéssel. Egyetemi évei alatt 2009-től a Kar tudományos, 2010-től oktatói munkájába is bekapcsolódott. Tanulmányi és tudományos eredményeit két alkalommal Köztársasági Ösztöndíjjal, Dékáni Dícsérettel és Szeged MJV Városi Ösztöndíjával jutalmazták. Egyetemi évei alatt 2 hónapot Lisszabonban, mint szigorló orvos dolgozott.

2014 és 2016 között az SzTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (SZAKK) rezidens orvosa, 2016 és 2019 között az SzTE ÁOK SZAKK Pszichiátriai Klinika pszichiáter szakorvosjelöltje volt. 2019-ben szerezte meg pszichiáter szakvizsgáját. 2019 óta az SzTE ÁOK Pszichiátriai Klinika klinikai szakorvosa.

2016-ban nyert felvételt az SzTE Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolájának Idegtudományi alprogramjába mint Ph.D. egyéni felkészülő Prof. Dr. Jancsó Gábor és Dr. Sántha Péter témavezetésével. 2019-ben védte meg tudományos doktori fokozatát (Ph.D.) "summa cum laude" minősítéssel.

2015 óta oktat angol és magyar nyelven neuroanatómiát és -hisztológiát. 2017 óta pszichiátriát és addiktológiát.

2019 óta az Újratervezés orvoscsoport támogatója és támogatottjaként a Magyar Orvosi Kamara területi és országos küldöttje, továbbá a MOK Csongrád Megyei Területi Szervezetének titkára.

Jelenleg Szegeden él élettársával.

Szépirodalmi munkásságaSzerkesztés

2007-ben kezdett rendszeresen irodalmi folyóiratokban publikálni, azóta versei többek között az Élet és Irodalom, az Alföld, a Holmi, a Jelenkor, a Kalligram, a Beszélő, a Népszava, a Kortárs, a Forrás, az Újforrás, a Műút, a Parnasszus, a Prae.hu, a Vigilia, a Tiszatáj folyóiratokban jelentek meg.

2008-ban a Kárpát-medencei Diákköltők, Diákírók Országos Találkozóján vers kategóriában arany oklevéllel jutalmazták műveit. 2009-ben jelentek meg versei első alkalommal a Szép Versek, irodalmi antológiában. Ugyanebben az évben irodalmi munkásságát Faludy-díjjal jutalmazták.

2010-ben jelent meg első verseskötete A teraszról nézni végig címmel, a Parnasszus Könyvek gondozásában. 2010-ben második könyvéért elnyerte a Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíjat. Ezt követte második verseskötete a Rendszeres bonctan címmel a Prae Kiadónál, 2011-ben. Harmadik verseskötete 2015-ben jelent meg Kezdődjön ezzel címmel, a Prae Kiadónál. Negyedik verseskötete Apofázis munkacímmel megjelenés előtt áll. 2019-ben a Nemzeti Kulturális Alap Harmincnyolc munkacímű kisregényét Alkotói Támogatásban részesítette. Szépírói tevékenysége mellett számos kritikát írt kortárs költők könyveiről.

Több alkalommal nyerte el a Nemzeti Kulturális Alap és Szeged Megyei Jogú Város Alkotói Támogatásait. 2008 óta tagja a József Attila Kör Irodalmi Egyesületnek, 2009 óta a Fiatal Írók Szövetségének, 2012 óta a Magyar Írószövetségnek, 2013 óta a Szegedi Írók Társaságának. Alapító tagja volt a Körhinta kör irodalmi csoportosulásnak.

"Üdítő ez a szabad hang, amely finom eszközökkel, kevés mozdulattal mutatja fel a szöveg mögött megbúvó értelmet, amely a dolgokra való eddigi rápillantás számára láthatatlan szokott maradni." Borbély Szilárd

Tudományos munkásságaSzerkesztés

2009 óta végez orvostudományi kutatásokat. Kezdetben mint az SzTE ÁOK Élettani Intézetének Funkcionális Neuromorfológia Laboratóriumában orvsotanhallgató a fájdalomkutatás nemzetközileg elismert orvoskutató professzorának, Dr. Jancsó Gábornak és munkatársának, Dr. Sántha Péter egyetemi docensnek a témavezetésével, neuromorfológiai és -hisztológiai témakörben. 2013 szeptemberétől 2014 júniusáig a Laboratóriumban, mint Eötvös Ösztöndíjas orvostanhallgató dolgozott. 2011 és 2013 között az SzTE ÁOK Magatartástudományi Intézetének tudományos diákköri hallgatója volt. Tudományos diákköri munkáit Kari és Országos Diákköri Konferenciákon első és második díjakkal jutalmazták.

2015-ben elnyerte az 50 tehetséges magyar fiatal címet, Professzor Dr. Ádám-Vízi Veronika, akadémikus mentorálásával.

2016 és 2019 között az SzTE ÁOK Élettani Intézetében folytatta tudományos munkáját, mint Ph.D. egyéni felkészülő. 2017 és 2018 között az Új Nemzeti Kiválóság Program Doktorjelölti Kutatóösztöndíjának támogatásával végezte munkáját. 2019-ben védte meg Ph.D. tudományos fokozatát "summa cum laude" minősítéssel.

2017-ben kollegájával, Dr. Andó Bálinttal megalapította az SzTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Addiktológiai Kutatócsoportját.

Doktori tanulmányai lezárásával továbbra is, mint vendégkutató szoros együttműködéssel folytatja neuromorfológiai vizsgálatait Jancsó Professzorékkal.

2019 óta Dr. Horváth Szatmár, habilitált egyetemi docenssel, pszichiáterrel, nemzetközileg is elismert neurobiológussal folytat poszdoktor kutatóként tudományos vizsgálatokat.

Tudományos érdeklődésének fókuszában a perifériás és központi idegrendszer neuromorfológiai és -hisztológiai, továbbá az addiktológiai zavarok klinikai vizsgálat áll.

Tagja a Magyar Idegtudományi Társaságnak, a Magyar Anatómus Társaságnak, a Magyar Addiktológiai Társaságnak és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Tudósklub Egyesületének, 2014 és 2018 között az SzTE ÁOk Tudományos Diákköri Tanácsának szavazati jogú tagja volt.

"Bence nyitott, sokféle tehetséggel megáldott fiatalember. Ott van az életében a tudomány és az irodalom. Mi lesz a választása? Nem tudom! Abban biztos vagyok, jól fogja csinálni. Mert egyvalamit biztosan tud: megcélozni csak a legjobbat érdemes!"

Dr. Ádám-Vízi Veronika

Oktatói tevékenységeSzerkesztés

2010 óta folytat oktatói tevékenységet az SzTE Általános Orvostudományi Karán. 2010 és 2014 között az SzTE ÁOK Anatómiai-, Szövet- és Fejlődéstani Intézetben dolgozott, mint demonstrátor, ahol döntően neuroanatómiát és -hisztológiát oktatott orvos- és fogorvostanhallgatóknak. Ezt követően 2015 óta, mint az SzTE Fogorvostudományi Karának vendégoktatója oktat angol és magyar nyelven neuroanatómiát és -hisztológiát. 2017 óta az SzTE ÁOK Pszichiátriai Klinikáján oktat angol és magyar nyelven elmegyógyászatot. 2018 óta pedig az SzTE Bölcsészettudományi Kar és az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar vendégoktatója addiktológia témakörében.

2017 óta végez szakdolgozat és tudományos diákköri felkészítését addiktológia témakörében.

2017-ben a Független Mentorhálózat keretében három költő mentoráltja volt.

Oktató tevékenységét több alkalommal Demonstrátori Ösztöndíjjal, továbbá 2015-ben az SzTE Fogorvostudományi Kara "Legjobb előadó" díjjal jutalmazták.

Díjak, ösztöndíjakSzerkesztés

Szépirodalmi elismerésekSzerkesztés

 • Kárpát-medencei Diákköltők, Diákköltők Országos találkozóján arany oklevél (2008.)
 • Faludy György-díj (2009.)
 • Móricz Zsigmond-ösztöndíj (2010.)[3]
 • NKA Alkotói támogatás (verseskötet, 2012)[4]
 • NKA Alkotói támogatás (színmű, 2013)[5]
 • NKA Alkotói támogatás (verseskötet, 2016)[6]
 • Szeged MJV Művészeti pályakezdői díja (2012)
 • Szeged MJV Alkotói támogatás (verseskötet, 2017)
 • 50 tehetséges magyar fiatal (2015)[7]
 • NKA Alkotói Támogatás (kisregény, 2019)

Tudományos-, tanulmányi elismerésekSzerkesztés

 • Magyar Élettani Társaság Ifjúsági Szekció Poszter Díja (2018)
 • Új Nemzeti Kiválóság Program Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj (2017-2018)
 • Legjobb Előadó (SzTE FOK, 2016)
 • Ezüst emlékérem (SZAB-MTA, 2016)
 • Legjobb Demonstrátor (SzTE ÁOK, 2014)
 • Talent Ösztöndíj – Kiválóság Lista Arany fokozatú tagja (SzTE, 2014, 2013)
 • Nemzeti Kiválóság Program Eötvös Ösztöndí (2013-2014)
 • Köztársasági Ösztöndíj (2013-2014)
 • Köztársasági Ösztöndíj (2012-2013)
 • Szeged MJV Városi Ösztöndíj (2013-2014)
 • Szeged MJV Városi Ösztöndíj (2012-2013)
 • SzTE ÁOK Dékáni Dicséret (2012, 2013)

Szervezeti tagságokSzerkesztés

 • József Attila Kör Irodalmi Egyesület (2008-, tag)
 • Körhinta Kör Irodalmi Csoportosulás (2008-2013, alapító tag)
 • Fiatal Írók Szövetsége (2009-, tag)
 • Magyar Írószövetség (2012-, tag)
 • Szegedi Írók Társasága (2013-, tag)
 • SzTE ÁOK Tudományos Diákköri Tanács (2014-2018, szavazati jogú tag)
 • Magyar Orvosi Kamara (2014-)
 • Magyar Orvosi Kamara (2019-, területi küldött)
 • Magyar Orvosi Kamara (2019-, országos küldött)
 • Magyar Orvosi Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezet (2019-, titkár, elnökségi tag)
 • Magyar Rezidens Szövetség (2015-, tag)
 • Magyar Anatómus Társaság (2015-, tag)
 • Magyar Idegtudományi Társaság (2016-, tag)
 • Federation of European Neurosciences (2017-, tag)
 • Magyar Tudományos Akadémia - Szegedi Akadémiai Bizottság Tudósklub Egyesület (2016-, tag)

Szépirodalmi műveiSzerkesztés

Önálló köteteiSzerkesztés

 • A teraszról nézni végig, Parnasszus Könyvek, 2010
 • Rendszeres bonctan, Prae.hu-Palimpszeszt, 2011
 • Kezdődjön ezzel, Prae.hu-Palimpszeszt, 2015[8]
 • Apofázis (megjelenés előtt)

AntológiákSzerkesztés

 • Szép versek, Magvető, 2009
 • Szép versek, Magvető, 2010
 • Szép versek, Magvető, 2011
 • Szép versek, Magvető, 2012
 • Szép versek, Magvető, 2013
 • Szép versek, Magvető, 2014
 • Az év versei, Magyar Napló, 2010
 • Az év versei, Magyar Napló, 2011
 • Az év versei, Magyar Napló, 2012
 • Az év versei, Magyar Napló, 2013
 • Az év versei, Magyar Napló, 2014
 • HogyÖt Spanyolnátha antológia, Spanyolnátha Könyvek, 2010
 • Szegedtől Szegedig Antológia, Bába és Társai kiadó, 2008
 • Szegedtől Szegedig Antológia, Bába és Társai kiadó, 2009
 • Szegedtől Szegedig Antológia, Bába és Társai kiadó, 2010
 • Szegedtől Szegedig Antológia, Bába és Társai kiadó, 2011

Fontosabb tudományos műveiSzerkesztés

 • Lázár BA, Pribék IK, Kovács C, Demeter I, Kálmán J, Szemelyácz J, Kelemen G, Janka Z, Demetrovics Z, Andó B. [The first step towards a unified approach: validation of the Hungarian version of the Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol, Revised in Hungarian general hospital settings]. Orv Hetil. 2019 Jul;160(30):1184-1192. doi: 10.1556/650.2019.31424. Hungarian. PubMed PMID: 31327247. [9]
 • Lázár BA, Jancsó G, Pálvölgyi L, Dobos I, Nagy I, Sántha P. Insulin Confers Differing Effects on Neurite Outgrowth in Separate Populations of Cultured Dorsal Root Ganglion Neurons: The Role of the Insulin Receptor. Front Neurosci. 2018 Oct 10;12:732. doi: 10.3389/fnins.2018.00732. eCollection 2018. PubMed PMID: 30364236; PubMed Central PMCID: PMC6191510. [10]
 • Lázár BA, Jancsó G, Nagy I, Horváth V, Sántha P. The insulin receptor is differentially expressed in somatic and visceral primary sensory neurons. Cell Tissue Res. 2018 Nov;374(2):243-249. doi: 10.1007/s00441-018-2868-0. Epub 2018 Jun 28. PubMed PMID: 29955950.[11]
 • Lázár BA, Jancsó G, Oszlács O, Nagy I, Sántha P. The Insulin Receptor Is Colocalized With the TRPV1 Nociceptive Ion Channel and Neuropeptides in Pancreatic Spinal and Vagal Primary Sensory Neurons. Pancreas. 2018 Jan;47(1):110-115. doi: 10.1097/MPA.0000000000000959. PubMed PMID: 29215540.[12]
 • Dr. Lázár Bence András Morphometric and neurochemical characterization of primary sensory neurons expressing the insulin receptor in the rat. Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem. (2019)[13]

Interjúk, kritikákSzerkesztés

 • Balajthy Ágnes; Kereszt, harsona, kórházi ágy; Műút; 2012/032; 68-71. o.; ISSN 1789-1965
 • Boldog Zoltán; Nem látni túl a teraszon; Irodalmi Jelen; 2010/4/7
 • Borbély Szilárd; Ex Libris; Élet és Irodalom; 2010/48.; ISSN 0424-8848
 • Fehér Renátó; Könnyű volt a beszéd; Prae.hu; 2010.9.3.; ISSN 1585-8626
 • Kántás Balázs; Öt recenzió öt fiatal költőről; Új Forrás; 2011/2; ISSN 0133-5332
 • Kele Csilla; Minden nap átépítés; Kulter.hu; 2012.2.21.;
 • Kele Fodor Ákos; Határtapasztalatok; Eső; 2010. tél; 85-90. o.; ISSN 1419-7987
 • Lengyel Imre Zsolt; Lázár Bence András: Rendszeres bonctan; Magyar Narancs, 2012.2.23.; ISSN 1419-2292
 • Lovas Anett Csilla; Profán apokalipszis; Alföld; 2012. március;
 • Mechiat Zita; A teraszra nézni hátra; Ambroozia; 2011/4
 • Mogyorósi László; Nincs történet csak pontosítás; Hitel; 2010. november; 126.-128. o.; ISSN 0238-9908
 • Molnár Illés; A boncterem csendje; Prae.hu; 2012.1.3.; ISSN 1585-8626
 • Molnár Illés; A kórteremben sztorizni végig; Bárka; 2011/6; 124-128; ISSN 1217-3053
 • Pál Sándor Attila; Rendszertelen bonctan; Tiszatáj; 2012/9; ISSN 0133-1167
 • Sütő Csaba András; Lázár Bence András: A teraszról nézni végig; Szépirodalmi Figyelő; 2010/6; ISSN 1585-3829
 • Szénási Zoltán; A teraszról nézni végig; Vigilia; 2011/7; ISSN 0042-6024
 • Szőllőssy Balázs; Lélekboncolgatás; Szépirodalmi Figyelő, 2012/1; ISSN 1585-3829
 • Turi Tímea; Kiszámítható pontosság; Tiszatáj; 2011/7; ISSN 0133-1167
 • Vári György; Fiatal életek indulója; Magyar Narancs; 2011. március 17; ISSN 1419-2292
 • Borbély Szilárd: Természetes, hogy a beszéd (Litera – 2010.04.07.)
 • Délmagyarország 2008.04.21. A vers és az orvoslás szorosan összefügg (Újszászi Ilona)
 • Délmagyarország 2010.04.10. Eminemtől Keményig (Újszászi Ilona)
 • Litera 2010.04.07. A vízválasztó Radnóti (Rácz. I. Péter)
 • Kultúrpart 2010.05.26. Az irodalom nem maffia (Vágó Marianna)
 • Irodalmi Jelen 2010.05.20. A szeretet mint közhely – az irodalom pedig nem maffia (Boldog Zoltán)
 • Irodalmi Jelen 2009.09.13. Játszmák spontán Körhintán, avagy egy titkos állatfaj esete a vad ellenzékiséggel (Molnár H. Magor)
 • Szeged 2008/11 A szakma dönti el, hogy odaadják-e a diplomát (Erlauer Balázs)

HivatkozásokSzerkesztés

 1. (2018. augusztus 14.) „Lázár György (orvos, 1934–2016)” (hu nyelven). Wikipédia.  
 2. (2019. február 18.) „Hegedűs András (irodalomtörténész)” (hu nyelven). Wikipédia.  
 3. Archivált másolat. [2014. március 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. február 6.)
 4. Archivált másolat. [2014. július 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. július 22.)
 5. http://www.nka.hu/archivum/tamogatasok/tamogatott_palyazatok/szepirodalom-ismeretterjesztes/szepirodalom-ismeretterjesztes_131203
 6. Tájékoztató a Szépirodalom Kollégiuma pályázatáról. www.nka.hu. [2016. augusztus 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 15.)
 7. Ismerd meg az 50 tehetséges magyar fiatal egyikét! - Lázár Bence András (magyar nyelven). lafemme.hu. (Hozzáférés: 2019. január 15.)
 8. http://www.libri.hu/konyv/kezdodjon-ezzel.html
 9. Lázár, Bence András, Csenge (2019. július 1.). „[The first step towards a unified approach: validation of the Hungarian version of the Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol, Revised in Hungarian general hospital settings]”. Orvosi Hetilap 160 (30), 1184–1192. o. DOI:10.1556/650.2019.31424. ISSN 1788-6120. PMID 31327247.  
 10. Lázár, Bence András, Laura (2018. február 16.). „Insulin Confers Differing Effects on Neurite Outgrowth in Separate Populations of Cultured Dorsal Root Ganglion Neurons: The Role of the Insulin Receptor”. Frontiers in Neuroscience 12, 732. o. DOI:10.3389/fnins.2018.00732. ISSN 1662-4548. PMID 30364236.  
 11. Lázár, Bence András, István (2018. november 1.). „The insulin receptor is differentially expressed in somatic and visceral primary sensory neurons”. Cell and Tissue Research 374 (2), 243–249. o. DOI:10.1007/s00441-018-2868-0. ISSN 1432-0878. PMID 29955950.  
 12. Lázár, Bence András, Orsolya (01 2018). „The Insulin Receptor Is Colocalized With the TRPV1 Nociceptive Ion Channel and Neuropeptides in Pancreatic Spinal and Vagal Primary Sensory Neurons”. Pancreas 47 (1), 110–115. o. DOI:10.1097/MPA.0000000000000959. ISSN 1536-4828. PMID 29215540.  
 13. Dr Lázár Bence András: Morphometric and neurochemical characterization of primary sensory neurons expressing the insulin receptor in the rat. 2019–05–17. Hozzáférés: 2019. júl. 29.  

ForrásokSzerkesztés

 • Szegedtől Szegedig antológia. II. köt. Szeged : Bába és Társai Kiadó, 2009. Lázár Bence András költő életrajzát lásd 776. p.