Levéltáros

levéltár munkatársa, dokumentumokat gyűjtő, rendszerező személy

A levéltáros egy foglalkozás. Munkájának lényege, hogy "beszerzi, tárolja, őrzi, rendszerezi, kutatásra alkalmassá teszi a történeti értékű és állandó megőrzést igénylő, maradandó értékű iratokat, felvilágosítást ad a levéltárban őrzött anyagokról, biztosítja az iratokba történő betekintést, ellátja az ügyfélszolgálati munkát, forráskutatást és -feltárást végez, tudományos közleményeket készít."[1]

FeladataiSzerkesztés

 • a levéltár illetékességi körébe tartozó történeti értékű és állandó megőrzést igénylő iratokat létrehozó szerveknél az iratkezelés rendjének és az irattári selejtezésnek az ellenőrzése;
 • a levéltár illetékességi körébe tartozó levéltári anyagok átvétele, őrzése, nyilvántartása, a levéltári anyag gyarapítása vásárlás, ajándékozás (öröklés), csere, letéti megőrzés stb. formájában;
 • a levéltári anyag használatának megkönnyítése az iratok rendszerezésével, rendezésével, selejtezésével, segédletek készítésével;
 • tájékoztatás a levéltárban őrzött anyagokról, az iratokban való kutatás biztosítása, ügyfélszolgálati munka;
 • közreműködés a maradandó értékű magániratok védetté nyilvánításában;
 • az intézmény tudományos kutatási programjának, illetve egyéni érdeklődésének megfelelő forráskutatás és feltárás, tudományos közlemények készítése;
 • levéltárpedagógiai feladatok ellátása, levéltár-látogatások vezetése, kiállítások rendezése, előadások tartása;
 • levéltári anyag elektronikus nyilvántartásának tervezése, megvalósítása, az anyagok digitalizálása.

Jellemző munkakörökSzerkesztés

 • Feldolgozó levéltáros
 • Főlevéltáros
 • Gyűjtőterületi levéltáros
 • Háborús levéltáros
 • Levéltári iratfelülvizsgáló
 • Tájékoztató levéltáros

Kapcsolódó foglalkozásokSzerkesztés

 • Könyvtáros, informatikus könyvtáros[2]
 • Kulturális intézményi szaktechnikus[3]

JegyzetekSzerkesztés

 1. FEOR
 2. FEOR 2711
 3. FEOR 3717