Levéltáros

levéltár munkatársa, dokumentumokat gyűjtő, rendszerező személy

A levéltáros egy foglalkozás. Munkájának lényege, hogy "beszerzi, tárolja, őrzi, rendszerezi, kutatásra alkalmassá teszi a történeti értékű és állandó megőrzést igénylő, maradandó értékű iratokat, felvilágosítást ad a levéltárban őrzött anyagokról, biztosítja az iratokba történő betekintést, ellátja az ügyfélszolgálati munkát, forráskutatást és -feltárást végez, tudományos közleményeket készít."[1]

A foglalkozás története szerkesztés

Egykor levéltárnoknak nevezték. A Czuczor–Fogarasi-féle A magyar nyelv szótára szerint a levéltárnok hites tisztviselő, aki valamely nyilvános levéltárra felügyel (így pl. érseki, püspöki, káptalani, vármegyei, városi levéltárnok). Szélesebb értelemben olyan személy, aki általában bizonyos levelek és irományok gyűjteményére felügyel (így pl. családi, nemzetségi levéltárnok).[2]

 
ממוזער

Feladatai szerkesztés

 • a levéltár illetékességi körébe tartozó történeti értékű és állandó megőrzést igénylő iratokat létrehozó szerveknél az iratkezelés rendjének és az irattári selejtezésnek az ellenőrzése;
 • a levéltár illetékességi körébe tartozó levéltári anyagok átvétele, őrzése, nyilvántartása, a levéltári anyag gyarapítása vásárlás, ajándékozás (öröklés), csere, letéti megőrzés stb. formájában;
 • a levéltári anyag használatának megkönnyítése az iratok rendszerezésével, rendezésével, selejtezésével, segédletek készítésével;
 • tájékoztatás a levéltárban őrzött anyagokról, az iratokban való kutatás biztosítása, ügyfélszolgálati munka;
 • közreműködés a maradandó értékű magániratok védetté nyilvánításában;
 • az intézmény tudományos kutatási programjának, illetve egyéni érdeklődésének megfelelő forráskutatás és feltárás, tudományos közlemények készítése;
 • levéltárpedagógiai feladatok ellátása, levéltár-látogatások vezetése, kiállítások rendezése, előadások tartása;
 • levéltári anyag elektronikus nyilvántartásának tervezése, megvalósítása, az anyagok digitalizálása.


Kapcsolódó foglalkozások szerkesztés

 • Könyvtáros, informatikus könyvtáros[3]
 • Kulturális intézményi szaktechnikus[4]

Érdekképviseletek szerkesztés

Magyar Levéltárosok Egyesülete szerkesztés

 • Eredetileg 1935-ben alakult, majd 1986-ban újjáalakult. Székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 3–5.
 • Honlapja

Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) szerkesztés

 • 1993-ban alakult meg Debrecenben. Tagegyházai: a római katolikus, a görögkatolikus, a református, az evangélikus, a baptista és az unitárius egyház.[5]

Jegyzetek szerkesztés

 1. 2712 Levéltáros. oglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08). Központi Statisztikai Hivatal. (Hozzáférés: 2020. április 30.)
 2. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/l-652AA/leveltarnok-65DAF/
 3. FEOR 2711
 4. FEOR 3717
 5. https://melte.hu/node/1

Források szerkesztés

 • 2712 Levéltáros. oglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08). Központi Statisztikai Hivatal. (Hozzáférés: 2020. április 30.)