Ligandum (szervetlen kémia)

egy központi atom körül több többé-kevésbé hasonló elektronhéj-szerkezetű atomból álló vegyület

A kettőnél több atomból álló molekulákban rendszerint egy központi atom (centrális, akceptor) körül több azonos vagy többé-kevésbé hasonló elektronhéj-szerkezetű atom, atomcsoport vagy kisebb molekula, úgynevezett ligandum (perifériális, donor) helyezkedik el. A központi atomot körülvevő ligandumok száma a koordinációs szám.


Egyszerűen fogalmazva: a molekulában a központi atomhoz kapcsolódó atom(csoport).