Ligeti György műveinek listája

Az alábbi lista Ligeti György műveit tartalmazza.

Erdélyben és Magyarországon írt műveiSzerkesztés

1938–39Szerkesztés

 • Sonatina, vonósnégyesre (befejezetlen, kézirat)

1939–40Szerkesztés

 • Szimfónia (befejezetlen, elveszett)

1939–41Szerkesztés

 • Kis zongoradarabok (kézirat)

1941Szerkesztés

 • Kineret (Ligeti első publikált kompozíciója, 1942-ben)
 • Négy rövid zongoradarab (kézirat)

1941–42Szerkesztés

 • Kis zongoratrió hegedűre, csellóra és zongorára (kézirat)

1942Szerkesztés

 • Tréfás induló, négykezes zongorára

1943Szerkesztés

 • Kis tréfa, zongorára (kézirat)
 • Polifon gyakorlat, négykezes zongorára

1944–45Szerkesztés

 • Első kantáta: 1. Tenebrae factae sunt, mezzoszoprán hangra, szoprán-alt-tenor-basszus kórusra és kamarazenekarra (kézirat)

1945Szerkesztés

 • Dereng már a hajnal, négyes kórus
 • Második kantáta: 2. Venit angelus, mezzoszoprán hangra, ötszólamú vegyeskórusra és kamarazenekarra (kézirat)
 • Három József Attila-kórus, két- és négyszólamú kórusra, kíséret nélkük (kézirat)
 • Hegedű és cselló kettős (kézirat)
 • Bicinia Biciae, hét duett két hangra (befejezetlen, kézirat)
 • Kis szerenád, vonós zenekarra (kézirat)

1945–46Szerkesztés

 • Idegen földön, négy darab három szólamú női kórusra

1946Szerkesztés

 • Betlehemi Királyok, kétszólamú gyermekkórusra
 • Húsvét, négyszólamú kórusra, kíséret nélkül
 • Magos kősziklának, kíséret nélküli hármaskórusra
 • Magány, kíséret nélküli három szólamú kórusra
 • Hegedű és zongora duett (kézirat)
 • Bujdosó, kíséret nélküli három szólamú kórusra

1946–47Szerkesztés

 • Három Weöres-dal, szoprán hangra és zongorára

1947Szerkesztés

 • Ha folyóvíz volnék, négyszólamú kánon
 • Capriccio no. 1, zongorára
 • Capriccio no. 2, zongorára

1948Szerkesztés

 • Tanulmány zongorára
 • Tavasz, kíséret nélküli négyszólamú kórusra (elveszett)
 • Mïfiso la sodo (Vidám zene), kis zenekarra (kézirat)
 • Bölcsőtől a sírig, szoprán és basszus hangra, oboára, klarinétre és vonósnégyesre (kézirat)

1948–49Szerkesztés

 • Kantáta az ifjúság ünnepére, szoprán, alt, tenor és basszus hangra, négyszólamú vegyeskórusra és zenekarra (kézirat)

1949Szerkesztés

 • Induló, zenekarra (elveszett)
 • Katonatánc, kétszólamú kórusra és zongorára, később átdolgozva zenekarra (mindkét változat elveszett)
 • Régi magyar társas táncok, vonós zenekarra fuvolával és klarinéttel
 • Három tánc cigányzenekarra (elveszett)

1950Szerkesztés

 • Baladǎ și joc, hegedűre (elveszett), majd átdolgozva iskolai zenekarra
 • Három Jószef Attila-dal, szoprán hangra és zongorára (kézirat)
 • Két tétel vonósnégyesre
 • Kínai császári udvari zene, iskolazenekarra (elveszett)
 • Petőfi bordala tenor hangra és zongorára, átdolgozva zenekarra (elveszett)
 • Kállai kettős, négyszólamú kórusra kíséret nélkül
 • Lakodalmas, négyszólamú kórusra kíséret nélkül
 • Négy lakodalmi tánc, három női hangra és zongorára, később átdolgozva Három lakodalmi tánc négykezes zongorára
 • Sonatina, négykezes zongorára

1950–51Szerkesztés

 • Rongszőnyeg, három zongoradarab

1951Szerkesztés

 • Grande Symphonie Militaire, op. 6 zenekarra (kézirat)
 • Concert românesc, zenekarra
 • Az asszony és a katona, kíséret nélküli négyszólamú kórusra
 • Haj, ifjúság!, kíséret nélküli négyszólamú kórusra

1952Szerkesztés

 • Hortobágy, kíséret nélküli négyszólamú kórusra
 • Öt Arany-dal, szopránra és zongorára
 • Pletykázó asszonyok, négyszólamú kánon
 • Musica ricercata, zongorára

1953Szerkesztés

 • Omaggio a G. Frescobaldi: Ricercar for Organ
 • Six Bagatelles for Wind Quintet
 • Inaktelki nóták, kíséret nélküli kétszólamú kórusra, átdolgozva három női hangra és népi zenekarra (elveszett)
 • Pápainé, kíséret nélküli négyszólamú kórusra

1948–53Szerkesztés

 • Sonata, gordonkára

1953–54Szerkesztés

 • Első vonósnégyes: Métamorphoses nocturnes

1955Szerkesztés

 • Mátraszentimrei Dalok, kíséret nélküli két- és háromszólamú gyermek vagy női kórusra
 • Éjszaka, Reggel, kíséret nélküli nyolcszólamú kórusra

1956Szerkesztés

 • Chromatische Phantasie, zongorára (kézirat)
 • Sötét és világos, zenekarra (befejezetlen, kézirat)
 • Víziók, zenekarra (elveszett)

Nyugaton írt műveiSzerkesztés

1957Szerkesztés

 • Glissandi, mono hangszalag
 • Apparitions (első változat), tizenkét húrra, hárfára, cselesztára, csembalóra és zongorára (befejezetlen, kézirat)

1958Szerkesztés

 • Artikulation

1957–58Szerkesztés

 • Pièce électronique no. 3,

1958–59Szerkesztés

 • Apparitions (utolsó változat), zenekarra

1961Szerkesztés

 • Atmosphères, zenekarra
 • Die Zukunft der Musik, tanulmány
 • Trois Bagatelles, zongorára
 • Fragment

1961–62Szerkesztés

 • Volumina, orgonára

1962Szerkesztés

 • Poème symphonique, száz metronómra
 • Aventures, három énekesre és hét hangszeresre

1962–65Szerkesztés

 • Nouvelles aventures, három énekesre és hét hangszeresre

1963–65Szerkesztés

 • Requiem, szopránra, mezzoszopránra, húsz szólamú vegyeskórusra és zenekarra

1966Szerkesztés

 • Lux aeterna, kíséret nélküli tizenhat szólamú kórusra
 • Csellóverseny

1967Szerkesztés

 • Lontano, zenekarra
 • Harmonies, orgonaetűd no. 1

1968Szerkesztés

 • Continuum, csembalóra
 • Második vonósnégyes
 • Tíz darab fúvósötösre

1968–69Szerkesztés

 • Ramifications, vonószenekarra és tizenkét szólistára

1969Szerkesztés

 • Coulée, orgonaetűd no. 2

1969–70Szerkesztés

 • Kamarakoncert

1971Szerkesztés

 • Melodien, zenekarra

1972Szerkesztés

 • Fuvola-oboa kettősverseny

1972–73Szerkesztés

 • Clocks and Clouds, női kórusra és zenekarra

1973–74Szerkesztés

 • San Francisco Polyphony, zenekarra

1976Szerkesztés

 • Monument-Selbstportrait-Bewegung, három darab két zongorára
 • Rondeau

1974–77Szerkesztés

1978Szerkesztés

 • Részletek és közjátékok a Le Grand Macabre-hoz
 • Hungarian Rock, csembalóra
 • Passacaglia ungherese, csembalóra

1982Szerkesztés

 • Hommage à Hilding Rosenberg, hegedűre és csellóra
 • Hegedű, kürt és zongora trió
 • Drei Phantasien nach Friedrich Hölderlin, tizenhatszólamú kórusra

1983Szerkesztés

 • Magyar Etűdök, tizenhatszólamú kórusra

1985Szerkesztés

 • Die grosse Schildkröten-Fanfare vom Südchinesischen Meer, trombitára
 • Zongoraetűdök, első kötet

1980–88Szerkesztés

 • Zongoraverseny

1988Szerkesztés

 • Mysteries of the Macabre, három ária a Le grand macabre-ból trombita- és zongorakísérettel

1989Szerkesztés

 • Der Sommer, szopránra és zongorára

1992Szerkesztés

 • Mysteries of the Macabre, trombita vagy koloratúra változat zenekarral vagy kamarazenekarral

1988–93Szerkesztés

 • Nonsense Madrigals, hat férfi hangra

1989–93Szerkesztés

 • Hegedűverseny

1988–94Szerkesztés

 • Zongoraetűdök, második kötet

1991–94Szerkesztés

 • Sonata, brácsára

1996Szerkesztés

 • Le Grand Macabre, átdolgozott, négyfelvonásos változat
 • Hamburg Concerto, kürtre és kamarazenekarra

2000Szerkesztés

 • Síppal, dobbal, nádihegedűvel,

1995–2001Szerkesztés

 • Zongoraetűdök, harmadik kötet

Könyvek és tanulmányokSzerkesztés

KönyvekSzerkesztés

 • Klasszikus összhangzattan (Budapest: Zeneműkiadó, 1954)
 • A klasszikus harmóniarend I–II (Budapest: Zeneműkiadó, 1956)
 • Gesammelte Schriften, ed. Monika Lichtenfeld (Bázel: Paul Sacher Foundation, 2003)

TanulmányokSzerkesztés

 • Kottaismertetések , Zenepedagógia 2:3 (1948. március), p. 43
 • Kották, Zenei Szemle 6 (1948), p. 337
 • Bartók: Medvetánc, elemzés, Zenei Szemle 5 (1948), pp. 251–55
 • Neue Musik in Ungarn, Melos 16:1 (1949), pp. 5–8
 • Svervánszky Endre: Vonósnégyes, Zenei Szemle (1949. augusztus), pp. 102–103
 • Járdányi Pál: Szonáta két zongorára, Zenei Szemle (1949. augusztus), p. 103
 • Sugár: Vonóstrió, Zenei Szemle (1949. augusztus), pp. 105–106
 • Népzenekutatás Romániában, Új Zenei Szemle 1:3 (1950. augusztus), pp. 18–22
 • Neues aus Budapest: Zwölftonmusik oder „Neue Tonalität”?, Melos 17:2 (1950), pp 45–48
 • Egy aradmegyei román együttes Kodály Emlékkönyv: Zenetudományi Tanulmányok I, ed. D. Bartha és B. Szabolcsi (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1953), pp. 399–404 +
 • Járdányi Pál és Svervánszky Endre fuvolasonatinái, Új Zenei Szemle 5:12 (1954. december), pp. 26–28
 • Megjegyzések a bartóki kromatika kialakulásának egyes feltételeiről, Új Zenei Szemle 6:9 (1955. december) pp. 41–44
 • Előszó Bartók 5. vonósnégyeséhez, Philharmonia Partituren no. 167 (Bécs: Universal Edition, 1957)
 • Pierre Boulez: Entscheidung und Automatik in der „Structure 1a” Die Reihe 4 (Bécs: Universal, 1958), pp. 38–63
 • Zur III Klaviersonate des Boulez, Die Reihe 5 (Bécs: Universal, 1959), pp. 38–40
 • Wandlungen der Musikalischen Form, Die Reihe 7 (Bécs: Universal, 1960), pp. 5–17
 • Die Entdeckung des Raumes in der Musik, Forum 76 (1960), pp. 152–154
 • Weberns Stil, Gehört-Gelesen 3 (Mónchen: Bayerischer Rundfunk, 1960), pp. 187–192
 • Über die Harmonik in Weberns erster Kantate, Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik 4 (1960), pp. 49–64
 • Die Komposition mit Reihen und ihre Konsequenzen bei Anton Webern, Österreichische Musikzeitschrift 16:6-7 (1961), pp. 297–302
 • Musik von anderen Planeten: zur Geschichte und Gegenwart der elektronischen Musik, Forum 91-92 (1961), pp. 292–295
 • Neue Notation: Kommunikationsmittel oder Selbstzweck?, Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik 9 (1965), pp. 35–50
 • Viel Pläne, aber wenig Zeit, Melos 32 (1965), pp. 251–252
 • Form in der Neuen Musik, Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik 10 (1966), pp. 13–35
 • Weberns Melodik, Melos 33 (1966), pp. 116–118
 • Was erwartet der Komponist der Gegenwart von der Orgel?, Orgel und Orgelmusik heute (Stuttgart, 1968), pp. 168–200
 • Über neue Wege im Kompositionsunterricht, Three Aspects of New Music (Stockholm: Nordiska Musikforlaget, 1968), pp. 9–44
 • Auswirkungen der elektronische Musik auf mein kompositorisches Schaffen, Experimentelle Musik in Schriftenreihe der Akademie der Künste, vol. 7 (Berlin: Mann, 1970)
 • Music, micropolyphony, technique and humanism, CAPAC-MacMillan Lecture (1973), pp. 16–20
 • Apropos Musik und Politik, Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik 13 (1973) pp. 42–46
 • György Ligeti, in Mein Judentum (Berlin: Kreuz Verlag, 1978), pp. 234–237
 • Musik und Technik, Rückblick in die Zukunft (Berlin: Severin und Siedler, 1981), pp. 297–324
 • Aspekte der Webernschen Kompositionstechnik, Anton Webern II, Musik-Konzepte (München, 1984), pp. 51–104
 • Computer und Komposition: Subjektive Betrachtungen, Tiefenstruktur-Musik Baukunst: Festschrift Fritz Winckel zum 80. Geburtstag (Berlin: Technische Universität, 1987), pp. 22–30
 • A Viennese exponent of understatement: personal reflections on Friedrich Cerha, Tempo 161:2 (1987), pp. 3–5
 • Begegnung mit Kurtág im Nachkriegs-Budapest Musik der Zeit 5 (Bonn, 1986), pp. 14–17
 • Zur Anwendung von Computern in der Komposition', MusikTexte 2.8-2.9 (1989), pp. 3–4
 • Ma position comme compositeur aujourd’hui, Contrechamps 12-13 (1990) pp. 8–10
 • Konvention und Abweichung Österreichische Musikzeitschrift 46 (1991), pp. 34–39
 • Rhapsodische, unausgewogene Gedanken über Musik, besonders über meine eigenen Kompositionen, Neue Zeitschrift für Musik 154 (1993), pp. 20–19
 • Between Sciences, Music and Polities (Inamori Alapítvány, Japán, 2002)

Írásai saját műveirőlSzerkesztés

 • Zustande, Ereignisse, Wandlungen: Bemerkungen zu meinem Orchesterstück Apparitions, Blatter und Bilder 11 (Würzburg, Bécs: Zettner, 1960), pp. 50–57
 • Bemerkungen zu meiner Orgelstück Volumina, Melos 33 (1966), pp. 311–313
 • Nachwort zum Libretto zu Aventures und Nouvelles aventures, Neues Forum 157 (1967), pp. 91–92
 • Spielanweisungen zur Erfassung des zweiten Satzes der Apparitions, Musica 22:3 (1968), pp. 177–179
 • Requiem, Wort und Wahren 4 (1968), pp. 309–313
 • Auf dem Weg zu Lux aeterna, Österreichische Musikzeitschrift 24:2 (1969), pp. 80–88
 • Zur Entstehung der Oper Le Grand Macabre, Melos/Neue Zeitschrift für Musik 4 (1978), pp. 91–93

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

Felhasznált irodalomSzerkesztés

 • Steinitz, Richard. György Ligeti: Music of the Imagination. Northeastern (2003). ISBN 978-1555535513