Liszka József

(1956–) szlovákiai magyar régész

Liszka József (Köbölkút, 1956. április 6. –) szlovákiai magyar néprajzkutató, többek között az interetnikus kapcsolatok és a szakrális kisemlékek kutatója.

Liszka József
Liszka Jozsef 201909.jpg
Született 1956. április 6. (65 éves)
Köbölkút
Állampolgársága szlovák[1]
Foglalkozása néprajzkutató,
régész
Iskolái Eötvös Loránd Tudományegyetem (–1980)
Kitüntetései Arany János-díj a Tudományos Kutatásért (2005)

ÉleteSzerkesztés

Az érsekújvári gimnázium magyar tagozatán érettségizett 1975-ben. Egyetemi tanulmányait régészet és néprajz szakon a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1975-1980 között végezte. A kisdoktori fokozatot 1985-ben, a doktorit 2003-ban érte el néprajzból szintén az ELTE-n. Ugyanitt habilitált 2008-ban.

Az Alexander von Humboldt Alapítvány kutatói ösztöndíjával egy évet a müncheni, fél évet pedig a marburgi (1996-1997), valamint a passaui egyetemen töltött (2003).

1980-1991 között az Érsekújvári Járási Múzeum (ma Thain János Múzeum) régész, 1991-1996 között pedig a Duna Menti Múzeum etnológus munkatársa volt. 1997 óta a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának igazgatója. 2004-2006 között a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán oktatott, 2006 óta a Selye János Egyetem Tanárképző Karán oktat. Jelenleg Keszegfalván él.

1989-ben megalakította a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaságot (ma: Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság), annak 1997-ig első elnöke. Szerkesztette tájékoztatóját a Hírharang-ot és könyvsorozatát, a Népismereti Könyvtárat. Nevéhez kötődik a Fórum Intézet által kiadott Interethnica, Notitia historico-ethnologica és a Lokális és regionális monográfiák könyvsorozat, valamint szerkesztője az Etnológiai Központ Évkönyvének, az Acta Ethnologica Danubiananak.

Számos tudományos társaság tagja, többek között a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (1982-től), a Szlovák Néprajzi Társaságnak (1984-től), a Magyar Néprajzi Társaságnak (1982–től, 1994-től pedig külföldi tiszteleti tagja), a Magyar Szemiotikai Társaság Munkabizottságának és az MTA Külföldi Tudományos Bizottságának. Egyben több folyóirat szerkesztőségi tagja is, mint például az Acta Ethnographica Hungarica (2000-től), az Eruditio - Educatio, az Ethnographia (2007-től), a Finnisch-ugrische Forschungen (2002-től), a Fórum Társadalomtudományi Szemle (1999-től), a Néprajzi Látóhatár (1989-től), valamint a Zborník Slovenského národného múzea – Etnografia (1988-1992 között).

KitüntetéseiSzerkesztés

MűveiSzerkesztés

 • 1985 Újabb régészeti adatok Érsekújvár környékének kora középkori településtörténetéhez. In: Új Mindenes Gyűjtemény 4. Bratislava, 7-36.
 • 1986/1992/1995/2002 Ágas-bogas fa. Néprajzi ismeretek alapfokon. Bratislava/Dunaszerdahely.
 • 1988 A szlovákiai magyar nemzetiség etnográfiai és folklorisztikai bibliográfiája. A 19. század elejétől 1986 végéig. Bratislava.
 • 1990 Magyar néprajzi kutatások Szlovákiában. 1918–1938. Bratislava.
 • 1992 Népi építkezés az érsekújvári járás területén. Nové Zámky–Érsekújvár. (tsz. Gudmon Ilona)
 • 1992 Ľudová architektúra v okrese Nové Zámky. Nové Zámky. (tsz. Gudmon Ilona)
 • 1992 Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából. Budapest
 • 1994 Őrei a múltnak. Vidéki múzeumok, tájházak, néprajzi gyűjtemények Dél-Szlovákiában. Dunaszerdahely.
 • 1994 Ne csak szeresd, ismerd is szülőföldedet. Dolgozatok Kürt község néprajzából. Kürt.
 • 1995 „Szent képek tisztelete”. Dolgozatok a vallási néprajz köréből. Dunaszerdahely. (Fejezetek a szlovákiai Kisalföld néprajzából 2.)
 • 1995 A szlovákiai Kisalföld néprajzának válogatott bibliográfiája. Komárom.
 • 1998 „Tudománynak kezdetiről”. Magyar néprajzkutatóként Szlovákiában 1979–1998. Budapest–Dunaszerdahely.
 • 2000 Állíttatott keresztínyi buzgóságbul‚ Tanulmányok a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékeiről. Dunaszerdahely.
 • 2002 A szlovákiai magyarok néprajza. Budapest–Dunaszerdahely.
 • 2003 Zwischen den Karpaten und der Ungarischen Tiefebene. Volkskunde der Ungarn in der Slowakei. Passau. (Passauer Studien zur Volkskunde 22.)
 • 2003 Národopis Maďarov na Slovensku. Komárno–Dunajská Streda. (Interethnica 5.)
 • 2005 Két Duna keríti‚ Tanulmányok a Csallóköz néprajzához. Pozsony. (Csallóközi Kiskönyvtár)
 • 2006 Bevezetés a néprajzba. A magyar néprajz/európai etnológia alapjai. Dunaszerdahely. ISBN 80-8062-313-9
 • 2006 Szakrális kisemlékeink. Somorja. (Jelek a térben 1., tsz. L. Juhász Ilona)
 • 2006 Termékeny homályban. Egy néprajzkutató töprengései. Napló-jegyzetek: 1976–1995. Dunaszerdahely.
 • 2007 És az ige testté lőn‚ Karácsonyi motívumok kis szentképeken. Dunaszerdahely. ISBN 978-80-8062-339-5
 • 2007 Úton lenni. Egy néprajzkutató töprengései. Napló-jegyzetek: 1996-2000. Dunaszerdahely. ISBN 978-80-8062-353-1
 • 2010 Kürt egének tündöklő csillaga. Emlékkönyv Danczi József Villebald OSB születésének 100. évfordulója alkalmából. Komárom–Somorja. ISBN 978-80-89249-41-1
 • 2010 Populáris kultúra. Somorja. ISBN 978-80-89249-49-7 (Magyarok Szlovákiában 6.)
 • 2011 Bevezetés a folklorisztikába. Szöveges folklór. Dunaszerdahely. ISBN 978-80-8062-443-9
 • Szent Háromság egy Isten dicsőségére... A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek tükrében; Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ, Somorja, 2015
 • Határvidékek. Határok és határtalanságok az összehasonlító folklorisztika és etnológia szempontjából; Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ, Somorja, 2016

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés