A matematikai logikában két formulát logikailag ekvivalensnek nevezünk, ha a bennük szereplő változók bármilyen kiértékelése esetén megegyezik a logikai értékük, azaz az igazságtáblázatuk azonos minden modellben. Az így definiált fogalom a logikai ekvivalencia fogalma, ami nem azonos az ekvivalenciával mint logikai művelettel.

Definíció és jelölés szerkesztés

Legyenek   tetszőleges logikai formulák. Akkor mondjuk, hogy   és   logikailag ekvivalensek, ha tetszőleges   struktúra és e értékelés esetén   mindig igaz, és ezt így jelöljük:  

Lásd még szerkesztés

Hivatkozások szerkesztés

  • Csirmaz László: Matematikai logika, ELTE, Budapest (1993) (postscript változat)
  • Szendrei Ágnes: Diszkrét matematika, Logika, algebra, kombinatorika, Polygon, Szeged (1994)