Luminozitás

A luminozitás valamely égitest – általában csillag – egy meghatározott időtartam alatt kibocsátott összsugárzása. Igen gyakran a Nap összsugárzásának egységében fejezzük ki, például: az Achernar nevű csillag luminozitása 780-szor nagyobb a Napénál. Ilyen módon a Nap luminozitása a csillagok energiatermelésének egyfajta egysége. Egy csillag luminozitása és abszolút fényessége összefüggenek, és az egyikből a másik kiszámítható. A luminozitás az égitestek egy fizikai állapothatározója.

Kiszámítása:

Mértékegysége: W (Watt)

  • T a felszíni hőmérséklet,
  • R a csillag sugara,
  • σ a Stefan–Boltzmann-állandó

Források szerkesztés