Második szintű tartomány

A második szintű tartomány (angolul second-level domain, röviden SLD) az internetes DNS szerinti tartományneveknek (domainnév, doménnév) a legfelső szintű tartományt megelőző része. (Köznapi szóhasználatban ezt nevezik doménnévnek.) Például a wikipedia.org tartományban a wikipedia a második szintű tartomány, vagy másképpen, az org altartománya. A második szintű tartománynév mellett egy legfelső szintű használata kötelező.

Magyarországi regisztrációs rendszer (.hu)Szerkesztés

A Domain Nyilvántartó (Internetszolgáltatók Tanácsa) által meghirdetett regisztrációs szabályzatban leírt eljárás szerint történik a nevek delegálása. Eszerint a nem cégnévvel vagy védjeggyel regisztrált neveket a regisztráció előtt közzéteszik; ha valaki kifogásolja a regisztrációt, az előre szabályozott vitarendezési eljárás következik. Ha a közzététel során nem merül fel kifogás a megadott idő alatt, akkor a név körülbelül 16 nap múlva használhatóvá válik.

A regisztrációs szabályzat pontosan megnevezi azokat a kategóriákat, amelyekben nem fogadnak el neveket regisztrációra.

Jogviták az Egyesült ÁllamokbanSzerkesztés

Az ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) úgynevezett alternatív vitarendezési eljárást (ADR, alternative dispute resolution) dolgozott ki, amelynek figyelembevételével valamennyi regisztrátor rendelkezik vitarendezési szabályzattal.

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO), az ENSZ genfi központú szakosított szervezete választottbíróságot tart fenn a viták bíróságon kívüli rendezhetősége érdekében.

Az elmúlt tíz évben világszerte számos bírósági eljárás indult (az amerikai Toeppen-eset óta) SLD-nek valaki korábbi jogába (például védjegyjog, szerzői jog stb.) ütközése miatt, így Magyarországon is.