A mészkedvelő fenyvesek növénytársulástani csoportja (Erico–Pinion, illetve Erico–Pinetalia rendje[1]) a dombságokon és alacsonyhegységekben növő, xeroterm erdei- és feketefenyvesek társulásait öleli fel; Magyarországon két-három társulásukat találhatjuk meg néhány, kis kiterjedésű, reliktum jellegű folton a nyugati-délnyugati határvidéken.

Termőhelyük, alapkőzetükSzerkesztés

Mindig extrém termőhelyeken, karbonátos kőzeteken, száraz talajon alakulnak ki. A csoport elterjedésének súlypontja az Alpokban és a Dinári-hegység északi részén van, társulásaik Kelet-Közép-Európában mindig reliktumként és csak kis területen jelennek meg. A sekély termőrétegű, meleg, száraz termőhelyeket többnyire délnek néző vagy főnjárta oldalakon találjuk. A mészkő-, illetve dolomitsziklákon, esetleg alluviális mésztörmeléken kifejlődött talajok tápanyagszegények.

A meszes alapkőzet, az erdeifenyő laza lombkoronája miatt jól megvilágított, egyúttal törmelékes talaj és a rossz vízellátás együttes hatása miatt aljnövényzetükre a mészkedvelő és szárazságtűrő fajok jellemzőek. A helyenként erős kilúgzás, a fenyőtűk savanyító hatása és a szubatlanti jallegű éghajlat miatt hazánkban mészkerülő, illetve mezofil karakterű fajok előfordulnak társulásaikban. Valamennyi termőhelyük a Nyugat-, illetve Délnyugat-Dunántúlon van:

Jellemző fajaikSzerkesztés

Rendszertani felosztásukSzerkesztés

A rendnek Borhidi (2007) szerint Magyarországon két társulását ismerjük:

Az Élőhelyismereti útmutató (2.0) szerint a rendnek Magyarországon három társulása nő:

Más szerzők (Tímár et al., 2002) ugyenezen élőhelyek növényzetét az alábbi társulásneveken említik:

A sziklai erdeifenyves társulás egyes szerzőknél (TERRA, Élőhelyismereti 2.0) pontosított néven (Calamagrostio variae – Pinetum sylvestris) szerepel.

Nem tekinthetők természetközelinek, így nem sorolhatók ebbe a társulástani csoportba a különféle sasharasztos, csalános, magaskórós, cserjeszintes és egyéb, nyilvánvalóan másodlagos erdeifenyvesek.[2]

JegyzetekSzerkesztés

  1. Erdészeti ökológia
  2. Élőhelyismereti útmutató 2.0. [2008. június 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. május 23.)

ForrásokSzerkesztés