A műtéttan az orvostudomány azon ága, amely a sebészeti beavatkozások elméleti alapjaival, eszközeivel és általános módszereivel foglalkozik. Célja a meglévő műtéti technikák fejlesztése, illetve újak kidolgozása rendszerint kísérleti állatokon végzett beavatkozásokon keresztül. Emellett az orvostanhallgatók e tantárgy keretein belül ismerkednek meg a legalapvetőbb sebészi műszerekkel és beavatkozásokkal. (pl. bemosakodás, sebmetszés és varrás, sebészi csomózás, stb.) Mind a négy magyarországi orvosi karon működik műtéttannal foglalkozó intézet vagy tanszék.

RészterületekSzerkesztés

Alapvető műtéti technikákSzerkesztés

Műtéttani intézetek MagyarországonSzerkesztés