Makkai Endre (néprajzkutató)

néprajzkutató

Makkai Endre (Vashegy, 1914. május 31.Déva, 1998.) erdélyi magyar néprajzkutató, református lelkész, szakíró, szerkesztő, Makkai Piroska festőművész öccse.

Makkai Endre
Született 1914. május 31.
Vashegy
Elhunyt 1998.
Déva
Foglalkozása néprajzkutató,
református lelkész,
szakíró,
szerkesztő
SablonWikidataSegítség

Élete Szerkesztés

A zilahi Wesselényi Kollégiumban érettségizett 1933-ban, felsőfokú tanulmányait a kolozsvári Református Teológián végezte 1940-ben. 1941 és 1944 között Désen dolgozott segédlelkészként, 1944-ben a Szolnok-Doboka című hetilap felelős szerkesztője lett, majd Nyárádszeredában (1945–49) és Petrozsényben (1949–79) volt lelkipásztor.

Művei Szerkesztés

Nagy Ödönnel és Szabó Bálinttal közösen állította össze néprajzi gyűjtőmunka alapján az Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez című kötetet, amely az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadványaként mint az Erdélyi Tudományos Füzetek 103. számú füzete Kolozsváron jelent meg 1939-ben. A szerkesztők bevezető szavai szerint „…könyvecskénk a magyar néprajzi gyűjtés történetében új hajtást jelent, mert tervszerű, egyidőben végzett, ugyanazon tárgykört felölelő és nagyobb területen végrehajtott gyűjtés eredménye. Ez a komoly néprajzi gyűjtés egyetlen lehetséges módja.” A kötet 59 falu téli szokásait, köszöntőit, játékait mutatja be 12 erdélyi megyéből.

Már nyugalomba vonultan dolgozta fel a dévai csángó telepesek vallásos életével kapcsolatos emlékeit a Magyarságkutató Intézet kiadásában megjelent, Fejős Zoltán és Küllős Imola szerkesztette Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl című gyűjtemény számára (Budapest, 1990), és a Déván hetilapként megjelenő Hunyad megyei Hírlap hasábjain társadalomrajzi írásokkal jelentkezett (1990).

Kötetei Szerkesztés

  • Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez; hetven néprajzi gyűjtő munkája alapján összeáll. Makkai Endre, Nagy Ödön; E.M.E., Kolozsvár, 1939 (Erdélyi tudományos füzetek)
  • Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez; összeáll. Makkai Endre, Nagy Ödön; szerk., sajtó alá rend. Barna Gábor, kottaátírás, jegyz. Tari Lujza; 2. bőv. kiad.; Magyar Néprajzi Társaság–MTA Néprajzi Kutatóintézet, Bp., 1993 (Magyar népköltési gyűjtemény)

Források Szerkesztés

További információk Szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés