Meiózis

A meiózis számfelező sejtosztódás, amely az ivarsejtek (oocita: női ivarsejt, spermatocita: férfi ivarsejt) képződésében játszik szerepet.

Első meiotikus osztódás szerkesztés

 
Mitózis és meiózis (Szegedi László: Általános genealógia. Budapest, 2015. 606.)

A csírasejtek a meiózis kezdetekor a normális mennyiségű DNS kétszeresét tartalmazzák.

Történések fontosabb lépései szerkesztés

 1. A homológ kromoszómák párba rendeződnek (szinapszis). A párképződés pontról pontra megegyezik, a kromoszómák centromer régiói nem párosodnak.
 2. Az átkereszteződés (crossing over) a kromoszómapárok kromatidszegmentjei között. Ilyenkor a homológ kromoszómapár mindkét tagja hosszában elválik, és a kromatid egy vagy több helyen harántul megtörik. Így tudnak kicserélődni a 2 kromoszóma közötti kromatidszegmentek. A cserehelyek ideiglenesen összeköttetésben maradnak, a kromoszóma külleme X alakú, ezt nevezik kiazmának.

Történések időbeli sorrendje szerkesztés

 1. a homológ kromoszómák megközelítik egymást
 2. párokba rendeződnek (mindegyik tag 2 kromatidából áll)
 3. crossing over (kiazmák láthatók)
 4. kettős kromatidájú kromoszómák szétválnak
 5. a kromoszómák a sejt két pólusa felé kezdenek vándorolni, ez az 1. meiotikus osztódás anafázisa.

A leánysejtek DNS tartalma megegyezik a normális szomatikus sejtekével.

Második meiotikus osztódás szerkesztés

Ebben az első meiotikus osztódásból (Hure) származó, 23 kétkromatidájú kromoszómát tartalmazó sejtek vesznek részt. A kromoszómák a centromerjüknél szétválnak, az újonnan keletkező leánysejtek 23 kromatiddal rendelkeznek.

A leánysejtek DNS tartalma a szomatikus sejtek DNS tartalmának fele lesz.

A meiózis végeredménye szerkesztés

 • az átkereszteződés révén biztosított a genetikai változatosság
 • a csírasejtek haploid számú kromoszómával rendelkeznek és a DNS mennyisége a normál szomatikus sejtének fele.
 • 1 primer oocitából 4 leánysejt keletkezik, amelyből csak egy fejlődik érett gamétává, a másik háromból lesznek a sarki/poláris testek.
 • 1 primer spermatocitából szintén 4 leánysejt lesz, kettő ezek közül 22+X és kettő 22+Y, mind a négy érett gamétává fejlődik.

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés