Nagydobronyi Református Líceum

A Nagydobronyi Református Líceumot 1995. augusztus 15-én Szabó Dániel (Prezsbiter Szövetség elnöke) és Horkay László (Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Nagydobronyi lelkipásztor) alapította Nagydobrony településén. A felvételi vizsgák alapján, az 1995/1996. tanévet 26 diákkal és 18 tanárral kezdte. Az intézmény épületekkel nem rendelkezett, így a Nagydobronyi Középiskola régi épületének tantermeit bérelte. A Nagydobronyi Községi Tanács vezetősége a régi óvoda helyiségeit átadta az egyházközség részére, hogy ott kollégiumot hozhassanak létre.

A képzésrőlSzerkesztés

A Líceum biológia-kémia és fizika-matematika tagozatos. A tanulók az itt töltött három év alatt elsajátítják az ukrán állam által az érettségire kötelező tantervet, ezt bővítik ki a magyarországi gimnáziumok négyéves tantervével. Idegen nyelvként angolt tanulhatnak a diákok. Az évközben megszerzett tudást nyaranta az angol és ukrán táborok alatt kamatoztathatják. 2002-től a diákok ECDL-képzésben részesülhetnek. Az iskolában a diákok heti két órában bibliaismeretet, egy órában egyháztörténelmet, egy órában egyházi ének-zenét tanulnak. Az iskola szerint az elmúlt években számos sikert ért el egyházi, járási, megyei, nemzetközi versenyeken: kórus, biológia, fizika, matematika, kémia, történelem, földrajz, angol, ukrán, magyar, sport terén. Az iskola állítása szerint az oktatói munkán kívül, nagy hangsúlyt fordítanak a nevelésre. Ezt az iskola keresztény szellemben szeretné megvalósítani.

Az iskola sajátosságairólSzerkesztés

Bentlakásos iskola, emiatt a diákok részt vesznek a gyülekezeti alkalmakon: a reggeli istentiszteleteken (7 órától kedden, csütörtökön, szombaton) és a vasárnapi 10 órai illetve 15 órai kezdettel megtartott szolgálatokon. A líceum megalakulása óta rendelkezik kórussal. A kórus a „Hit Kórusa” nevet vette fel. 200 fölötti fellépése volt, ezek között a szolgálatok között voltak: gyülekezeti meghívások, kiszállások, kórus-találkozók, ünnepségek. A diákoknak minden nap igeolvasással, imádkozással kezdődik és végződik. Az iskola hagyományának tartja a harmadikosok szalagavató ünnepségét.

12 év alatt 241 diák fejezte be sikeresen tanulmányait az iskolában.

Az iskola elérhetőségeSzerkesztés

  • Nagydobronyi Református Líceum, 89463, Ukrajna, Nagydobrony, Alvég út.5, Tel\fax: 380-312-714-298

Külső hivatkozásokSzerkesztés