Nauru települései

Naurun eredetileg 169 falu volt; 1900-ra ezek már részben elhagyatottak, lakatlanok voltak vagy elpusztultak. Az egyes falukban növekedő populáció oda vezetett, hogy összeolvadtak egyetlen településsé, ami ma már elfoglalja az egész partszakaszt.

ASzerkesztés

Név Körzet
Abab Ewa
Abwaw Buada
Adibor Anabar
Adwongeo Ijuw
Adreyi Anibare
Adrurior Baiti
Adungidungur Buada
Aeibur Anabar
Aeonun Baiti
Agabwe Anibare
Aiburi Ewa
Aioe Denigomodu
Aiwo Aiwo
Amet Uaboe
Anabar Anabar
Anabaredi Meneng
Anakawida Baiti
Anakawidua Anibare
Anakawiduwa Nibok
Anakawidwo Buada
Anamangidrin Boe
Anapodu Denigomodu
Anatip Denigomodu
Anawe Meneng
Anebenok Ijuw
Anebweyan Anetan
Anera Anibare
Anerowe Denigomodu
Angoweang Nibok
Anibawo Denigomodu
Anigobwo Yaren
Anitobu Anibare
Aniwen Meneng
Anna Ewa
Anoreo Buada
Anut Baiti
Anuuroya Anetan
Anwer Ewa
Ara Buada
Araji Meneng
Aramen Ewa
Araro Anabar
Areb Anabar
Aribimomo Meneng
Aribeang Anibare
Aribweabwe Aiwo
Ariyeyen Denigomodu
Aromwemwe Buada
Aro Ijuw
Arubo Ewa
Arwango Meneng
Atabwagabap Meneng
Atae Meneng
Ataneu Baiti
Ataro Meneng
Ate Anibare
Atebar Anabar
Atedi Anetan
Atibuyinor Anabar
Atirabu Baiti
Atomo Yaren
Atowedudu Meneng
Atowong Anabar
Atsiyeiubar Meneng
Atubwinumar Boe
Atumurumur Denigomodu
Autibwere Ewa
Awidayungiyung Meneng

BSzerkesztés

Név Körzet
Badi Meneng
Bagabap Meneng
Bagetareor Anabar
Baiti Baiti
Bangabanga Buada
Biteye Boe
Bodeadi Anabar
Bogemaru Ijuw
Bogi Buada
Boneda Anibare
Boreboren Ewa
Bowagae Denigomodu
Butimangum Denigomodu
Bwaterangerang Denigomodu
Bweranibek Anibare
Bwerigi Denigomodu
Bweteboe Anibare
Bweteoaru Anibare
Bwidin Uaboe

DSzerkesztés

Név Körzet
Daubugingarawa Nibok
Deradae Baiti

ESzerkesztés

Név Körzet
Eanuawirieria Buada
Eatabwerik Ijuw
Eatamebure Ijuw
Eatebibido Anetan
Eatedeta Anetan
Eatedogi Anibare
Eateduna Anetan
Eateegoba Buada
Eateneno Denigomodu
Eateragabe Nibok
Eaterienago Aiwo
Eaterieri Anabar
Eatibwer Ijuw
Eatoborowada Aiwo
Eatobwadae Nibok
Edet Nibok
Edet Uaboe
Etabae Nibok
Etamor Anibare
Etur Ijuw
Era Meneng

GSzerkesztés

Név Körzet
Gabab Aiwo
Ganoko Nibok
Ganokoro Ijuw
Gene Anibare

ISzerkesztés

Név Körzet
Ibedwe Baiti
Ibonga Ijuw
Ibuge Denigomodu
Ibwe Meneng
Ibwenape Yaren
Ibwerin Anetan
Imangengen Baiti
Imaraga Baiti
Imwenom Uaboe
Imweteyung Anabar
Imwitada Denigomodu
Irebedi Meneng

KSzerkesztés

Név Körzet
Kareeub Boe
Kawinanut Anibare
Kibepe Yaren

MSzerkesztés

Név Körzet
Mangadab Baiti
Marerawua Ewa
Medang Ewa
Mediteru Anetan
Mererawua Anetan
Mereren Baiti
Merubo Anibare
Meure Yaren
Miage Nibok
Mwea Anetan
Mweoen Uaboe

NSzerkesztés

Név Körzet
Ngengan Anetan

OSzerkesztés

Név Körzet
Oreb Buada
Orro Aiwo

RSzerkesztés

Név Körzet
Redeta Buada
Ronawi Anetan
Ruebe Denigomodu

TSzerkesztés

Név Körzet
Tarawoa Denigomodu
Tebata Aiwo
Tieniben Ijuw
Tsigamei Aiwo

USzerkesztés

Név Körzet
Uaboe Uaboe
Ubweno Buada
Umaruru Baiti
Urigomagom Ijuw

WSzerkesztés

Név Körzet
Webwebin Buada
Wengom Nibok
Weo Meneng
Wereda Anabar

YSzerkesztés

Név Körzet
Yangor Denigomodu
Yanmwitebwiyeye Anibare
Yaranemat Denigomodu
Yaren Yaren
Yatabang Baiti
Yaterangia Anabar
Yedwen Nibok
Yoe Ewa
Yongin Yaren
Yorangeb Ewa
Yuwinengin Anabar