Nemzeti Energiastratégia 2030

Magyarország energiapolitikai alapdokumentuma

A Nemzeti Energiastratégia 2030 című Magyarország energiapolitikai alapdokumentum a Országgyűlés 77/2011. (X. 14.) OGY határozatának [1] mellékleteként közzétett 150 oldalas dokumentuma.

HatályaSzerkesztés

Az Országgyűlés 2011. október 3-i ülésnapján fogadta el, hatályon kívül helyezve a a 2008–2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikáról szóló 40/2008. (IV. 17.) OGY határozatot. [2]

Az 1772/2018. (XII. 21.) Korm. határozat az új Nemzeti Energiastratégia megalapozását szolgáló döntésekről[3] elrendelte az új Nemzeti Energiastratégia kidolgozását, 2019. szeptember 1. határidővel. Ennek megalapozásaként - európai uniós kötelezettség alapján - benyújtotta a Kormány a Nemzeti Energia és Klíma Tervet[4] az Európai Bizottságnak.[5]

TartalmaSzerkesztés

Megjelent a Magyar Közlöny 2011. évi 119. szám 30210-30359. oldalán [6] A 30220. oldalon szerepel az alábbi felsorolás:

A Nemzeti Energiastratégia céljaihoz kapcsolódó, az OGY határozatban is feltüntetett főbb intézkedések:

1. Fenntartható energiagazdálkodási törvény megalkotása [7][8]

2. Energiahatékonyság növelése

a. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv [9]
b. Épületenergetikai Stratégia [10][11]
c. Erőmű fejlesztési Cselekvési Terv

3. Megújuló energia hasznosítás növelése:

a. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve
b. Megújuló energia potenciál térségi szintű feltérképezése

4. Közlekedésfejlesztés:

a. Közlekedési Koncepció

5. Hazai energiahordozó vagyon hasznosítása:

a. Készletgazdálkodási és hasznosítási cselekvési terv

6. Környezettudatos szemlélet kialakítása:

a. Szemléletformálási Cselekvési Terv
b. Energiagazdász hálózat létrehozása

7. Iparfejlesztési célok megvalósítása:

a. Energetikai iparfejlesztés és K+F+I Cselekvési Terv

8. Távhőszolgáltatás versenyképességének biztosítása:

a. Távhő-fejlesztési Cselekvési Terv

Lásd mégSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés