Nemzeti Védelmi Szolgálat

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (rövidítése: NVSZ) budapesti székhellyel, országos illetékességgel működő belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, amely a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján látja el védelmi feladatait a rendvédelmi szervek, a polgári titkosszolgálatok és a közigazgatási szervek vonatkozásában. Az NVSZ - az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a terrorizmust elhárító szerv mellett - önálló része a magyar rendőrségnek, amelyet a Kormány a rendészetért felelős miniszter (belügyminiszter) útján irányít. Az NVSZ célja a korrupció és a szervezett bűnözés elleni hatékony fellépés.

Feladatköre szerkesztés

Korrupciómegelőzés

A korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatokban történő közreműködésre az NVSZ került kijelölésre (a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 13/A §.)

Bűnmegelőzés

Kiemelt hangsúllyal végzi a szervezet a védett szervek vezetésének, állományának tartott oktatásokat, az egyes konkrét visszaélések, bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő körülmények feldolgozásait, ismertetéseit. Folyamatosan értékelik, hogy a védett szervek rendszereiben, belső mechanizmusaiban hol vannak azok a hiányosságok, amelyek visszaélések elkövetésére adnak lehetőséget.

Védelem

A védett szervek állományának bármely tagja bizalommal fordulhat az NVSZ-hez valamennyi olyan esetben, amikor hivatali kötelezettségei ellátásával, vagy hivatásos állományba tartozásával összefüggésben sérelem éri, vagy a hivatásos szolgálatra nézve hátrányos jelenségre kívánja felhívni a figyelmet. 

Bűnfelderítés

A védett állomány tagja által elkövetett, illetve velük, hozzátartozóikkal, vagy a védett állomány tagjával kapcsolatban álló más személlyel szemben elkövetett, meghatározott bűncselekmények felderítése, amelyek során titkos információgyűjtés alkalmazható. NVSZ-nek nincs nyomozóhatósági jogköre. Felderítő tevékenységüket a nyomozás elrendeléséhez szükséges gyanú megállapításáig vagy kizárásáig folytatják. 

Megbízhatósági vizsgálat

A védett állomány vonatkozásában ügyész által felügyelt és jóváhagyott vizsgálat végzése a közszolgálat, a hivatásos szolgálat ellátásának szabály- és jogszerűsége, a feladatellátás során tanúsított magatartás megfelelősége, az intézkedési és munkaköri kötelezettség teljesülése szempontjából. A vizsgálat során a valóságban is előforduló, vagy feltételezhető élethelyzetek mesterséges létrehozásával annak ellenőrzése, hogy az érintett eleget tesz-e a jogszabályban előírt hivatali kötelezettségeinek.

Kifogástalan életvitel ellenőrzés

A jogszabályi előírásokban meghatározott eljárásrend alapján a hivatásos állományba jelentkezők és a már hivatásos állományú tagok kifogástalan életvitel ellenőrzésének végrehajtása annak érdekében, hogy a hivatásos szolgálatra méltatlan, kifogásolható életvitelű személyek ne kerülhessenek, illetve ne tartozzanak a védett szervek hivatásos állományába.

Az NVSZ feladatait az alábbi védett állomány vonatkozásában látja el:

 1994. évi XXXIV. törvény 7. §  

Az NVSZ hatáskörébe tartozó védett állomány létszáma megközelítőleg 130.000 fő.

Források szerkesztés

További információk szerkesztés