Főmenü megnyitása
Nesziotész ifjút ábrázoló szobra az athéni Akropolisz-múzeumban

Nesziotész (Kr. e. 4. század) görög szobrász

Athénben élt és alkotott, Plutarkhosz Alkamenész és Iktinosz közé helyezi el időben. Kritiosszal együtt elkészítette Harmodiosznak és Arisztogeitónnak (lásd: Zsarnokölők) új szobrait azok helyébe, amelyeket Xerxész Athénből elvitt.

ForrásokSzerkesztés

Ókori lexikon I–II. Szerk. Pecz Vilmos. Budapest: Franklin Társulat. 1902–1904.