Neveléstudomány

tudományág

  Az ember céltudatos alakításának, a személyiség tervszerű fejlesztésének tevékenységét tanulmányozó, az alakítás-fejlesztés alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit feltáró s a nevelési eljárások számára normákat megállapító diszciplína.

Feladatai:

  • A már létező pedagógiai gyakorlat vizsgálata és értelmezése.
  • Modellezés konstruktív-elméleti síkon.
  • Metaszintű elemzések végzése, reflexiók megfogalmazása a pedagógia tudományosságáról (metapedagógia).

Sajátos, sokrétűen összetett tudomány, a nevelés bonyolult jelenségeivel, kérdéseivel foglalkozik. Széles tudományos területet ölel fel, s önálló részekre tagolódik - pedagógia szaktudományaira - és ezek összessége képezi a pedagógia tudománystruktúráját.

A neveléstudomány résztudományai:[1]

  • Neveléstörténet: a nevelési elképzelések és koncepciók változását vizsgálja a különböző történeti korokon keresztül; a nevelési gyakorlatot, pedagógusok írásait, munkásságát, az intézményes nevelés rendszerét kutatja, elemezi.
  • Neveléselmélet: a nevelés törvényszerűségeit tárja fel, a nevelő hatások és nevelési eredmények közti összefüggéseket vizsgálja.
  • Nevelésszociológia: a nevelés (mint társadalmi tevékenység) és a társadalom viszonyát, az iskolai nevelés jellegzetességeit, a tanulói közösségek viselkedését vizsgálja.
  • Nevelésfilozófia: a nevelés átfogó, elvont kérdéseivel foglalkozó tudományterület.
  • Összehasonlító neveléstudomány: ld. összehasonlító pedagógia

JegyzetekSzerkesztés

  1. 2.2.5. A neveléstudomány résztudományai (magyar nyelven). okt.ektf.hu. (Hozzáférés: 2017. május 9.)