Pálffy János (egyértelműsítő lap)

egyértelműsítő lap
  • Pálffy János (1664–1751) nádor, hadvezér
  • Pálffy János (1797–1879) főispán
  • Pálffy János (1804–1857) politikus, író
  • Pálffy János (1829–1908) műgyűjtő, főispán, főrendiházi tag
  • Pálffy János (1857–1934) földbirtokos, vadgazda, főrend, főispán, császári és királyi kamarás, Nagyküküllő vármegye főispánja, magyar királyi huszárfőhadnagy
  • Pálffy János (1874–1958) plébános, vértanú