Paedagogium e megnevezés több jelentéssel bír:

 • 1. A reformáció korának német egyetemein az egyetemi tanulmányokra előkészítő intézet neve.
 • 2. A XVII. században A. H. Franckehallei nevelőintézet komplexumában a középfokú iskola neve.
 • 3. Az 1777. év Ratio Educationis szerint a három grammatikai osztályos (humanitás-osztályok nélkül működő) középiskola elnevezése.
 • 4. 1806-ban a Ratio Educationis szövegében az iskolai oktatásra előkészítő intézet elnevezése.
 • 5. A budai tanítóképző intézet keretei között működő intézet-együttes elnevezése a korabeli pedagógiai sajtóban, amelyet Gyertyánffy István vezetett 1873-1898 között. Magában foglalta az 1869-ben létesített népiskolai tanítóképzőt, az 1873-ban alapított polgári iskolai tanítóképzőt, a gyakorló elemi, ill. polgári iskolát, és az 1887-től ezekhez kapcsolódó tanfolyamot, amelyen a tanítóképző intézetek tanárait képezték.

Pedagógium szerkesztés

 • 1. A tehetős görög családoknál az a helyiség, ahol a gyermekeket kísérő, ill. rájuk felügyelő rabszolga, paidagógosz tartózkodott.
 • 2. Rómában a rabszolgákat igényesebb munkára tanító paedagogus rabszolga tartózkodási helye Paedagogium.

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

 • Gyertyánffy István: A Paedagogium. Budapest, 1913.;
 • Magyarfalvy L.: Gyertyánffy István és a budai Paedagogium. Budapest, 1968.;
 • Kovács J.: A polgári iskolai tanárképzés szervezete. Budapest, 1913.;
 • Simon Gy.: A polgári iskola és a polgári iskolai tanárképzés története. Budapest, 1979.;
 • Bereczky S.: A tanárképző főiskola 100 éves története. A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, Szeged, 1973. 5-77.