Paróreatoszok

népcsoport

A paróreatoszok ókori görög népcsoport. Élisz legdélebbi részén éltek, ahonnét a minüészek űzték el őket. A minüészeket később a spártaiak szorították ki helyükről. Hérodotosz és Sztrabón említi a népet. Hérodotosz így ír róluk:

„…A lakedaimóniak hajlottak a kérésre, de amikor Thérasz három harmincevezős hajóval útra kelt, a minüész utódok közül alig néhányan tartottak csak vele, a többiek a paróreatoszok és a kaukónok földjére mentek, az ott lakókat elűzték…” (A görög-perzsa háború, 4, 148)

ForrásokSzerkesztés

Ókori lexikon I–II. Szerk. Pecz Vilmos. Budapest: Franklin Társulat. 1902–1904.