Pathai István

(1555–1632) magyar református püspök, egyházi író, dalszerző

Pathai István (Pápa, 1555. augusztus 5.Belényes [?], 1632 második fele) a Dunántúli református egyházkerület püspöke 1612-től 1628-ig.

Pathai István
a Dunántúli református egyházkerület püspöke
Született1555. augusztus 5.
Pápa
Elhunyt1632 második fele (76 évesen)
Belényes
Nemzetiségmagyar
Püspökségi ideje
1612 – 1628
Előző püspök
Következő püspök
Beythe István
Kanizsai Pálfi János

Életútja szerkesztés

Tanulmányait Pápán és Tolnán elvégezvén, már 1572-ben lelkésszé avattatott. Ebbeli működését Rohoncon kezdte, 1585-től pedig Pápán folytatta. 1612-ben Rohoncra ment a Batthyány Ferenc udvari papjának, de Szalonakra is beszolgált. Még ugyanez évi június 19-én püspökké választotta a dunántúli egyházkerület. 1613 őszétől Veszprémben lelkészkedett s nemsokára tevékeny részt vett a felsődunavidéki reformátusok és evangélikusok megegyezése iránti mozgalomban. Engedékeny magatartása rossz vért szült hitfelei egy részében, viszont a merev lutherizmus híveitől is sok sérelmet kellett elszenvednie. 1623 nyarán Pápán húzódott meg, míg 1624 elején Kiskomáromban, 1626 júniusában ismét Pápán foglalta el az egyik lelkészi állást. Majd 1628 novemberében a Bethlen Gábor kívánságára az 1626-ban másodszor megjelent műve miatt rá váró üldözés elől eltávozott a dunántúli egyházkerületből, melytől forma szerint el se búcsúzott. Belényesen lett lelkész, s a bihari egyházmegye a legelső üresedés alkalmával, 1631-ben esperessé választotta.

Veszprémi és kiskomáromi hivataloskodása alatt anyakönyveket vezetett. Írói munkásságának a következő termékei vannak:

 • Az sakramentomokról in genere és kiváltképen az úrvacsorájáról való könyvecske. (Hely n. 1592.) (Címlapkiadás 1593., II. kiad. Gyulafehérvár, 1643)
 • Amaz hétfejű és tízszarvú… parázna Babilonnak mezítelenségének tüköre. (Név n.) (Németújvár, 1619. és Pápa, 1626.) (III. kiad. Sárospatak, 1671)
 • Pathai István református szertartási könyvecskéje, 1617 / Úrvacsorai rend Milotai Nyilas István Ágendájából / Melius Juhász Péter szertartási intelmei, 1563; sajtó alá rend., bev., jegyz. Fekete Csaba; Tiszántúli Református Egyházkerület Gyűjteményei, Debrecen, 2020 (A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Liturgiai Kutatóintézetének kiadványai; A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai)

Magyarra fordította Vives J. L. „Keresztyén férjnek… kötelességéről” írt könyvét, de hogy ki is nyomatta-e, nincs tudva. Fennmaradt leveleit (majdnem kivétel nélkül Kanizsai Pálfi Jánoshoz) Fabó András (Codex…) és Thury Etele (M. Prot. Et. Adattár, 1904–1905.) tette közzé.

Irodalom szerkesztés

 • Eötvös Lajos: Adatok P. I. superintendens életéhez (Révész Figyelmezője, 1871.), Zoványi Jenő: P. I. halálának éve (ItK. 1941.)

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

 • Sziklay János: Dunántúli kulturmunkások. A Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban. Bp., Dunántúli Közművelődési Egyesület, 1941
 • Magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Benedek Marcell. Bp., Akadémiai Kiadó, 1963-1965
 • A Pallas nagy lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája. 1-16 k. (17-18. pótk. Szerk. Bokor József). Bp., Pallas-Révai, 1893-1904
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1891-1914. Hornyánszky Viktor
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994
 • Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. Veszprém, Veszprém Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, 1998
 • Zalai életrajzi kislexikon. Szerk. Gyimesi Endre. Zalaegerszeg, Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés, 1994
 • Zalai életrajzi kislexikon. 3. javított, bővített kiadás. Szerk. Fatér Bernadett, Horváth József, Kiss Gábor [és mások]. Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 2005
 • Czellárné Csiba Judit: A helvetiai confessio első dunántúli püspöke Pathai István. Bölcsészdoktori értekezés; Dunántúli Református Egyházkerület–PRTA, Pápa, 2014 (Acta theologica Papensia)