Pathai P. Sámuel

(1600k–1666) református püspök

Kannási Pathai P. Sámuel, Patai (Dunapataj, 1600 körül – Ismeretlen[1] az 1660-as évek eleje) református lelkész, a Dunamelléki református egyházkerület püspöke 1652-től haláláig.

Pathai P. Sámuel
a Dunamelléki református egyházkerület püspöke
Született1600 körül
Dunapataj
Elhunyt1660-as évek eleje
halálozási helye nem ismert
Nemzetiségmagyar
Püspökségi ideje
1652 – 1661
Előző püspök
Következő püspök
Paksi K. György
Ungvári Gergely

Apját Kannási Jánosnak hívták, ki Kálmáncsehin volt rektor. Debrecenben tanult, hol 1617. május 1-jén subscribált, de még abban az évben rektornak ment Laskóra, hol két évet töltött. Aztán a külföldi egyetemeket látogatta meg. Hazatérve, előbb Laskai János superintendens mellett a veresmarti, majd a tolnai iskola rektora lett. 1630-ban lelkész lett Solton, 1634-ben pedig Szent György-napkor Tolnára hívták papnak és itt szolgált 19 évig, viselvén egyszersmind a tolnai traktus seniori hivatalát is. Itt később esperessé választotta a tolnai egyházmegye, 1652 márciusában pedig püspökké az alsódunamelléki egyházkerület. 1653-ban Dunapatajra vitték papnak, ahol azonban 1657-ben kimaradt ebbeli hivatalából. Püspöki tisztét azonban haláláig viselte, mely legkésőbb 1661-ben következett be.

Munkája az a levél, melyet 1647. szeptember 10-én Szilágyi Benjámin Istvánhoz írt az alsódunamelléki és a baranyai egyházkerület múltjáról, mely rendkívül becses adatokat tartalmaz és fejlett történetírói felfogásról tesz tanúságot.[2]

  1. Valószínűleg Tolna
  2. Közölte Lampe-Ember: Historia ecclesiae ref. in Hungaria. 1728. 661–676. l. Megjelent még a Protestáns Szemle című folyóiratban 1895-ben.

További információk

szerkesztés
  • Magyar életrajzi lexikon I-II. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967-1969.
  • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés