Pensauriói Lénárt

Pensauriói Lénárt (14. század15. század) katolikus főpap, kánonjogi doktor.

1391-től zágrábi főesperes, 13901397 között esztergomi kanonok, általános érseki helynök. 1391-ben intézkedett, hogy Pozsony vármegye plébánosai az eddigi szokás szerint a pozsonyi Szent Márton-templom plébánosától szerezzék be a szentelt olajokat, aki azt Esztergomból hozzassa. Esztergomi házát a káptalanra hagyta. 1392. június 29. és 1404 között zenggi püspök.[1]

JegyzetekSzerkesztés

  1. Diós István, dr.: Magyar katolikus lexikon. 10. köt., Szent István Társulat, Budapest, 2005. 815. p.