Periódusos rendszerbeli periódus

A periódusos rendszerben az elemek periódusokba és csoportokba rendezve jelennek meg. A periódusokban az elemek rendszámuk szerint növekvő sorban követik egymást. Az elemek rendszámát kémiai és fizikai tulajdonságaik határozzák meg.[1] Egy főcsoporton belül azok az elemek találhatók, melyekben az elektronhéjakon lévő legkülső héjon lévő vegyértékelektronok száma megegyezik. A periódusban balról jobbra haladva sorban töltődnek fel az atompályák.

A Mengyelejev által kidolgozott periódusos rendszerben periódusnak a vízszintes sorokat nevezik

A perióduson belül balról jobbra haladva:

A táblázatban látható, miképp alakul az elektronszerkezet a periódusokban:

Periódus Lezárt héjszerkezet Kialakuló
héj
Feltöltődő
pályák
1 K 1s
2 1s2 L 2s,2p
3 1s2,2s2,2p6 M 3s,3p
4 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6 N 4s,3d,4p
5 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d10,4s2,4p6 O 5s,4d,5p
6 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d10,4s2,4p6,4d10,5s2,5p6 P 6s,5d,4f,6p
7 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d10,4s2,4p6,4d10,4f14,5s2,5p6,5d10,6s2,6p6 Q 7s,6d,5f,7p

A táblázat utolsó oszlopában látható, hogy az adott perióduson belül haladva, milyen sorrendben töltődnek fel az alhéjak. Megfigyelhető, hogy a 4. periódusban (mely a káliummal kezdődik) először a 4s pálya töltődik fel, majd ezt követően a 3d és végül a 4p. A 3d és a 4s atompályák pályaenergiái közel esnek egymáshoz. Az atomok atompályái pedig úgy töltődnek fel elektronokkal, hogy az atom energiája a legkisebb legyen. A kálium- és a kalciumatom kedvezőbb energiaszintet ér el, ha a 4s pályái előbb töltődnek fel elektronnal, mint a 3d pályák.

Hasonló energetikai indokai vannak a 6. periódusban az f pályák feltöltődési sorrendjeinek is.

  1. Az anyagismeret kémiai- szerkezeti alapjai Archiválva 2017. január 31-i dátummal a Wayback Machine-ben, uni-obuda.hu