Főmenü megnyitása

Az atomok kölcsönhatásakor a kémiai általában a legnagyobb energiájú elektronok állapotában következik be a változás. A kémia szaknyelve a reakcióban részt vevő elektronokat vegyértékelektronoknak vagy külső elektronoknak nevezi. A vegyértékelektronok száma a periódusos rendszer főcsoportjában a főcsoport számával egyezik meg. Például a bróm VII. főcsoportban van, ezért 7 vegyértékelektronja van; a foszfor V. főcsoportban van, ezért 5 vegyértékelektronja van.

ReakcióSzerkesztés

Az atomnak az atomtörzse változatlanul marad (atommag, elektronfelhő változatlanul maradó elektronjai)

Atom = atomtörzs + vegyértékelektronok. Például: kalcium = 18 (atomtörzs) + 2 (vegyértékelektronok)

A reakció során, mint minden atom törekedik a nemesgáz konfiguráció elérésére. A fémek ezt elektronleadásával tudják csak megtenni, míg a nemfémek elektronfelvétel vagy elektronközössététel révén is. Amikor a fémek elektront adnak le, akkor belőlük pozitív töltésű ionok: kationok keletkeznek. Pl: Mg| --> Mg2+, •Al| --> Al3+, stb.

A nemfémek esetében, amikor elektront vesznek fel, akkor belőlük negatív töltésű ionok: anionok keletkeznek. Pl.: O (2 elektronpár és 2 párosítatlan elektron-Hund-szabály) --> O2-, Cl (3 elektronpár és 1 párosítatlan elektron) --> Cl-, stb. Lehetséges azonban a nemfémeknél egy másik módszer is, amikor közössé teszik elektronjaikat. Például a hidrogénatomnak 1 vegyértékelektronja van és egy kell neki a nemesgáz szerkezet elérésre. Ebben az esetben 2 hidrogénatom tesz közössé 1-1 elektront és kialakul a stabil (hélium) nemesgázszerkezet. Így keletkezik a hidrogénmolekula, mely között egy elsőrendű kovalens kötés jön létre (kialakul azonban egy másodrendű kötés is, ez a szigma-kötés). A leírtak mindegyikében a vegyértékelektronok vesznek részt.

JelölésükSzerkesztés

Szerepük fontos, ezért valamikor csak a vegyértékelektronokat jelöljük: a vegyjel mellé annyi pontot rajzolunk ahány vegyértékelektronja van (Na•, K•).

A vegyértékelektronok lehetnek párosak (a párokat vonallal szokás jelölni: Mg| ) vagy párosítatlanok.

ForrásokSzerkesztés