A főcsoport a kémiai elemek periódusos rendszerének első, második csoportja, és a tizenharmadik csoporttól a tizennyolcadikig. A periódusos rendszerben a főcsoport száma mutatja meg a vegyértékelektronok számát.

A periódusos rendszer minden oszlopa egy csoport

A főcsoportokSzerkesztés

A főcsoportok a következők:

I.A Alkálifémek

II.A Alkáliföldfémek

III.A Földfémek

IV.A Széncsoport

V.A Nitrogéncsoport

VI.A Oxigéncsoport

VII.A Halogének

VIII.A Nemesgázok

A főcsoportok tulajdonságaiSzerkesztés

Az azonos főcsoportba tartozó elemek vegyértékelektronjainak száma megegyezik. A vegyértékelektronok számát a főcsoport sorszáma adja meg. Ez alapján az ugyanabban a főcsoportban lévő elemeknek a kémiai tulajdonságai nagyban megegyeznek. Ez azzal magyarázható, hogy a vegyértékelektronok száma meghatározza, hogy az adott elem a kötésekben hány elektronnal tud részt venni. (A kötés milyenségében emellett szerepet játszik az elektronegativitás is). Az elektronszerkezet felépítése (amely szintén hasonló a főcsoportbéli elemek között) pedig meghatározza az elem reakciókészségét. Így belátható, hogy egy ugyanolyan reakcióban a főcsoport különféle elemei legtöbbször ugyanúgy vesznek részt, csak a reakció hatásfokában van eltérés.